Akademisk öppenhet mot kommersiella intressen

Under de senaste åren har kostnader för förlagens tidskriftspaket slukat en allt större andel av universitetsbibliotekens budget, samtidigt som både finansiärer och politiska aktörer ställer allt högre krav på öppen tillgång. I längden är det här en ohållbar situation.

Resultatlösa förhandlingar

I slutet av januari nåddes finländska universitet av beskedet att det gemensamma konsortiet FinElib och förlaget Taylor & Francis inte nått överenskommelse i förhandlingarna och att tillgången till tidskriftspaketen upphör den 1 februari. Till konsortiets mål hörde, utöver tillgång till tidskrifter, att även erbjuda forskare möjligheten att publicera open access i T & F:s tidskrifter. Förlaget och konsortiet hade dock väldigt olika uppfattningar om vad som är en skälig kostnad. Läs mer om förhandlingarna på ÅAB:s webb. Av liknande orsaker upphörde svenska högskolors avtal med förlaget Elsevier i maj 2018. Samtidigt som förlagens tidskriftspaket blir allt dyrare ställer finansiärer krav på öppen publicering. I Plan S kräver europeiska forskningsfinansiärer att fr.o.m. år 2020 ska vetenskapliga publikationer finansierade med skattemedel finnas direkt och öppet tillgängliga elektroniskt.

Till exempel Journal of Contemporary Religion, Culture and Religion, The International Journal for the Psychology of Religion lyder under Taylor & Francis. I T & F:s databas kan en del artiklar vara tillgängliga trots att prenumerationstiden upphört eller finnas öppet tillgängliga, så det lönar sig förstås att även i fortsättningen göra litteratursökning i deras databas.

Tillgången till Wileys e-resurser har förlängts till 18.2 medan förhandlingarna fortsätter.

Hur hittar jag nu artiklar för min forskning?

Det finns alternativa (lagliga) vägar att nå fram till e-artiklar för studier och forskning. I FinElib:s guide för alternativ access listas fem sätt att få fram artiklar:

  • Sök fram artikeln i en tjänst för open access, t.ex. Google Scholar, BASE, OpenDOAR
  • Be fjärrlånetjänsten om hjälp
  • Be om att få artikeln direkt av författaren
  • Köp artikeln

DI:s policy för öppen publicering

Donnerska institutet strävar efter att ha de viktigaste religionsvetenskapliga tidskrifterna tillgängliga i tryckt form, även om de tryckta tidskrifternas andel skurits ned under de senaste åren p.g.a. minskad användningsgrad bland kunder. I en tid då vetenskapen kommersialiseras alltmera frågar vi oss: betyder open access kanske att ha tryckta tidskrifter framme i hyllan, tillgängliga för alla kunder oberoende av avtal och dyra prenumerationer?

Donnerska institutet ger som bekant ut två egna publikationer: skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis och tidskriften Approaching Religion. För närvarande är också utgivningen av tidskriften Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies knuten till institutet.

Vi anser att den kunskap vi är med om att skapa ska vara fritt tillgänglig för forskare över hela världen. Därför ges våra vetenskapliga publikationer ut som digitala open access-publikationer. Vi uppmuntrar också de forskare som finansieras av oss att ge sina resultat fri global spridning. Genom att understöda och uppmuntra open science-idealen, både i den forskning vi själva utför och i den forskning vi finansierar, vill vi bidra till att utveckla en mera ansvarsfull, rättvis och jämlik vetenskaplig diskussion som möjliggör delaktighet på ett globalt plan.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller idéer!

skribent: Malin Fredriksson, informationsspecialist, Donnerska institutet