DI:s kundservice är öppen måndag–fredag kl. 12-15. Observera att vi fr.o.m. den 17 maj även tillåter besök i biblioteket, du får alltså besöka samlingarna och låna direkt ur hyllorna förutom att avhämta reserverat material. Besökarantalet är begränsat till 6 personer åt gången och vi rekommenderar alla besökare att använda ansiktsmask under hela besöket.

Därtill gäller följande:

  • Böcker lånas till alla kundgrupper, dvs. även övriga än ÅA-anställda och ÅA-studeranden.
  • Böcker kan beställas via Alma och avhämtas vardagar kl. 12-15. För övrigt är biblioteket öppet för kortare besök och lån ur samlingarna. Läsesalen är stängd.
  • Använd Donnerska institutets egen ingång på höger sida av Humanisticum.
  • När man beställer böcker kan man också välja någon annan av ÅAB:s servicepunkter för avhämtning. ÅAB:s servicepunkter är öppna: https://www.abo.fi/biblioteket/
  • ÅA-anställda kan beställa böcker till sitt kontor.
  • Lån kan returneras till övriga ÅAB:s servicepunkter.
  • Besökargrupper tas inte emot.
  • Personalen nås per e-post eller telefon under ordinarie öppethållningstid kl. 9-16. Kontakta oss via e-post donner.institute@abo.fi eller ring oss om du har frågor kring dina lån eller annat.
  • Uppdateringar om situationen görs på den här webbsidan. Vi följer med läget och uppdaterar informationen om vår verksamhet om situationen förändras.

Allt gott från DI-personalen!