Aktuellt 2017-12-11T09:10:47+00:00
304, 2018

Dags att nominera kandidater för DI-priset 2018

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning utlyser härmed sitt årliga pris för framstående religionsforskning. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och [...]

1903, 2018

Donnerska institutet omorganiserar sina samlingar

I vår börjar DI omorganisera sina samlingar och se över klassifikationssystemet. Det här är särskilt viktigt eftersom vi har öppna hyllor, man behöver inte beställa böcker på förhand utan kan på egen hand botanisera i [...]

1402, 2018

Donnerska institutets nya läsesal

I vår kundenkät som gjordes i höstas kom det fram önskemål om läsplatser i Donnerska institutets bibliotek. Vi har nu ställt i ordning ett rum som läsesal på bottenvåningen i biblioteket. I rummet finns [...]

412, 2017

Kundenkät: Donnerska institutet är ett religionsvetenskapligt paradis

Personalen vid Donnerska institutets bibliotek får högt betyg i forskningsinstitutets kundenkät, som gjordes i oktober 2017 för att utvärdera institutets bibliotekstjänster. Enkätsvaren ger institutet viktig information om hur verksamheten kunde utvecklas för att betjäna [...]

2410, 2017

Donnerska fortsätter att överskrida gränser

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Forskningen och Nordens största religionsvetenskapliga forskningsbibliotek är centrala i institutets verksamhet.