Approaching Religion 13/1 om död och begravningar i Norden

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/1 2023) bygger på ett rundabordsseminarium som ordnades i Åbo i april 2022 med “‘Death comes equally to us all, and makes us all equal when it comes’? Funerals in the North of Europe – similarities and differences”. Seminariet arrangerades av forskningsnätverket Begravningar som ett socialt fenomen i nutid och i historien, kopplat till Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet och Donnerska institutet. Gästredaktörer för numret är Martha Middlemiss Lé Mon (UU), Magdalena Nordin (GU) och Måns Broo (ÅA).

Seminariet undersökte likheter och skillnader i begravningar i de nordiska länderna idag, även med jämförelser till Storbritannien. Fokus lades på begravningar som ett socialt fenomen, inklusive både rituell förändring och de bredare frågorna om hur begravningar förstås och gestaltas idag. Diskussionerna koncentrerade sig främst på samtiden, samtidigt som de förde in historiska perspektiv som ett viktigt inslag. Ett centralt syfte med seminariet var att samla forskare, som nyligen genomfört studier i Norden som belyser de förändringar i begravningspraktikerna som skett under senare tid, inte minst på grund av pandemin, men också att sätta den senaste utvecklingen i ett längre perspektiv.

I det aktuella numret diskuteras teman som sekulära begravningar och deras utveckling, multireligiösa familjer och rituell förändring i anslutning till begravningar samt därtill rum, plats och det digitala i relation till begravningar. Bland artikelskribenterna finns forskare inom religionsvetenskap, religionssociologi, teologi, antropologi, genusvetenskap och landskapsarkitektur, vilket gör numret till ett levande och färgstarkt samtal över disciplinsgränserna.

Approaching Religion ges ut open access av Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, den finns tillgänglig på adressen: https://journal.fi/ar