Approaching Religion 14/2 om religion, andlighet och lärandeprocesser

I det nya numret av Approaching Religion presenteras artiklar som härrör från konferensen ”Religion and Spirituality as Sites of Learning” som arrangerades i maj 2023. Evenemanget ordnades som ett samarbete mellan det a Finlands Akademi finansierade forskningsprojektet ”Learning from New Religion and Spirituality” vid Helsingfors universitet och Donnerska institutet. 

Numret innehåller tretton forskningsartiklar och en översiktsartikel som täcker ämnen som sträcker sig från lärande hos religiösa nybörjare till engagerade utövare, samt även de som lämnar en religion helt och hållet. Artiklarna berör till exempel erfarenhetsbaserat lärande, men också processer och följder av religiöst och andligt lärande såväl som avlärande.

Bidragen till detta temanummer närmar sig det centrala temat lärande ur en mängd olika perspektiv. De ämnen som behandlas är geografiskt varierade och inkluderar både historiska och samtida former av religion, andlighet och icke-religion. När det gäller forskningsmetoder och material kompletteras betoningen på etnografiska fallstudier med analyser av arkivmaterial, både online och textuella källor. Bidragen belyser också individer och samhällen i olika stadier av sin inlärningsväg: religiösa nykomlingar och sökare, engagerade andliga utövare, såväl som människor som lämnar en religion och de processer för avlärande och omlärning som hör till detta.

Gästredaktörer för det aktuella numret är Ville Husgafvel (Helsingfors universitet), Kim Knott (Lancaster University) och Terhi Utriainen (Helsingfors universitet).