Approaching Religion om mötet mellan konst och esoterism

De stora frågorna om liv och död har alltid fascinerat och inspirerat konstnärer. Konsten och skapandet har erbjudit möjligheter att behandla livets mening, verklighetens karaktär och dödens ofrånkomlighet. För många konstnärer har esoterismen och olika former av alternativ andlighet erbjudit fruktbara forum för att begrunda dessa frågor och att leta efter personligt meningsfulla svar.

Det senaste numret av Approaching Religion (Vol. 11/1) är baserat på ett tvådagarsseminarium arrangerat i Helsingfors i augusti 2020 av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse med titeln ’Klarsynt konst, öppet sinne? Möten mellan konst och esoterism’. Seminariet arrangerades i anslutning till konstutställningen ’Vägen till dold kunskap’ som var öppen i stiftelsens museum, Villa Gyllenberg, från juni till oktober. Nina Kokkinen har fungerat som gästredaktör för numret.

Approaching Religion publiceras open access på nätet och är fritt tillgänglig för alla intresserade utan avgifter för varken skribenter eller läsare. AR ger ut temanummer kring religion och åskådningar i bred bemärkelse och samarbetar med gästredaktörer från ett brett vetenskapligt och internationellt fält.