Approaching Religion om religion och gästfrihet

Det senaste numret av Donnerska institutets e-tidskrift Approaching Religion (Vol. 10/2) bygger på ett internationellt symposium om gästfrihet och etik ur ett feministiskt perspektiv som ordnades i Åbo i början av mars 2020. Huvudarrangör var Nordiskt sommaruniversitet (NSU) med bl.a. Donnerska institutet och Polin-institutet som samarbetsparter. Gästredaktörer var teologen Laura Hellsten från Åbo Akademi och filosofen Nicole des Bouvrie från Nederländerna.

Med sina 202 sidor är numret det mest omfångsrika i tidskriftens tioåriga historia och bjuder många intressanta och tankeväckande läsupplevelser ur teologiska, filosofiska, historiska, samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv.

Approaching Religion publiceras open access på nätet och är fritt tillgänglig för alla intresserade utan avgifter för varken skribenter eller läsare. AR ger ut temanummer kring religion och åskådningar i bred bemärkelse och samarbetar med gästredaktörer från ett brett vetenskapligt och internationellt fält.