Approaching Religion om religion och kulturell förändring

Ett nytt nummer av Approaching Religion har just publicerats. Numret är baserat på sommarskolan och konferensen ”Religion och kulturell förändring” (Religion and Cultural Change) som ordnades i Åbo i juni 2021. Som organisatörer fungerade Polin-institutet för teologisk forskning (Åbo Akademi), the Centre for the Study of Christian Cultures (Åbo universitet) och Donnerska institutet.

Målet med konferensen var att sammanföra doktorander och forskare från olika akademiska discipliner som engagerar sig i studiet av religion, så som teologi, religionsvetenskap, historia, filosofi, konstvetenskap och samhällsvetenskap. Presentationerna tog sig an temat religion och kulturell förändring från både historiska och nutida perspektiv men också med en blick mot framtiden. Den här breda och tvärvetenskapliga infallsvinkeln syns även i det nya numret av Approaching Religion.

Det är speciellt uppmuntrande att i numret hitta så mång artiklar av unga forskare. Flera doktorander tog sig an utmaningen att omarbeta sin presentation vid sommarskolan till starka och innovativa artiklar. Som en följd av det här hittar man i numret artiklar med verkligt nya perspektiv och forskningsresultat och kreativa infallsvinklar på temat religion och kulturell förändring. Du kan läsa det nya numret av Approaching Religion här.