Approaching Religion Vol. 12/2: “Nordic Fundamentalism”

Det aktuella numret av Approaching Religion (Vol. 12, nr. 2) behandlar det komplexa och omdebatterade begreppet ”fundamentalism” från flera olika synvinklar. Gästredaktörerna, prof. Susanne Olsson från Stockholms universitet och Simon Sorgenfrei från Södertörns högskola, tar sin utgångspunkt i lärdomar från ett forskningsprojekt kring wahhabistisk mission i Sverige, nämligen att ett fundamentalistiskt närmandesätt till religiösa källor och läror kan ta sig uttryck i praktiker och former som inte nödvändigtvis förknippas med ”fundamentalistisk islam”. Utgående från denna insikt frågar de i detta nummer: Hur påverkar föränderliga sammanhang och omständigheter fundamentalistiska tolkningar och praktiker? Och i vilken utsträckning kan liknande mönster hittas inom andra, icke-fundamentalistiska religiösa grupper som är aktiva i de sekulariserade nordiska samhällena idag?

Artiklarna i detta nummer närmar sig dessa frågor från flera olika perspektiv. Måns Broo (Åbo Akademi) analyserar ISKCON-rörelsen, medan Karen Swartz (Åbo Akademi) och Olav Hammer (Syddansk universitet) undersöker Antroposofiska sällskapet i Sverige. Mercédesz Czimbalmos (Institutet för hälsa och välfärd) och Riikka Tuori (Helsingfors universitet) behandlar för sin del Chabad Lubavitch i Finland. De två avslutande artiklarna behandlar islam: Susanne Olsson och Jonas Svensson (Linnéuniversitetet) undersöker salafismen medan Simon Sorgenfrei och Simon Stjernholm (Köpenhamns universitet) fokuserar på sufismen. Sammantaget bidrar artiklarna med intressanta nya synvinklar på begreppet fundamentalism och hur det kan utvecklas samt hur uttryck och praktiker som uppfattas som fundamentalistiska kan tillämpas av grupper som vanligtvis inte kategoriseras som fundamentalistiska i de nordiska länderna idag.

Open access-tidskriften Approaching Religion publiceras av Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning och återfinns på adressen https://journal.fi/ar