Approaching Religion Vol. 12/3: ”Ritualer och ritualisering”

Det nya numret av Approaching Religion är tillägnat Terhi Utriainen, professor i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet, och publicerades den 7 november 2022, på hennes sextioårsdag. Numret har sammanställts av gästredaktörerna Helena Kupari, lektor i religionsvetenskap vid Östra Finlands universitet, och Maija Butters, postdoktoral forskare vid Helsingfors universitet. Numret innehåller artiklar skrivna av Terhis kollegor i Finland, Storbritannien och Nederländerna kring temat ritualer och ritualisering.

Numret inleds med en artikel av Linda Woodhead, F. D. Maurice professor i moral- och socialteologi, King’s College, London. Baserat på en intervju med Terhi tar artikeln form som en dialog mellan två ledande forskare som delar många forskningsintressen och värdesätter varandras arbete. Docenten och universitetslektorn Heikki Pesonen, Helsingfors universitet, introducerar Roy Rappaports ritualteori och tillämpar den för att belysa förhållandet mellan religion, ritualer och ekologiska problem. Timo Kallinen, professor i religionsvetenskap vid Östra Finlands universitet, undersöker samtida konflikter kring den traditionella ghananska libationsritualen. Universitetslektor Alexandra Bergholm, Helsingfors universitet, presenterar en fornirländsk text från 700-talet av den irländska munken Blathmac son till Cú Brettan, med fokus på dess plats i böneritualer. Helena Kuparis artikel handlar också om bönepraktiker, den här gången bland samtida finländare som anslutit sig till den ortodoxa kyrkan i Finland som vuxna. Postdoktor och universitetslärare Jere Kyyrö och docent Teemu T. Mantsinen från Åbo universitet diskuterar också samtida ortodoxa kristna ritualer. De tillämpar Catharine Bells ritualiseringskoncept för att analysera ett kluster av rituella evenemang som har ägt rum årligen (före Covid) i Norra Karelen i Finland. Numret avslutas med en artikel av Anne-Marie Korte, professor i religion och genus vid Utrechts universitet. Hennes text dyker ner i dragkulturens färgstarka värld; den beskriver performanser av konstnären Drag Sethlas och analyserar dem ur genus- och religionsvetenskapernas synvinkel.

Approaching Religion ges ut open access av Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, den finns tillgänglig på adressen: https://journal.fi/ar