Den tryckta bokens vara eller inte vara

Donnerska institutes bibliotek, liksom de flesta bibliotek, står vid ett vägskäl. Den stora frågan är: tryckt eller digitalt material? Vilket material vill våra användare ha i digital form och vilket i tryckt form? Hur stor [...]