Nina Kokkinen är Donnerska institutets nya forskardoktor

Nina Kokkinen har valts till ny forskardoktor vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI). Den treåriga befattningen inleds den 1 september 2021.   Nina Kokkinen är entusiastisk att inleda sitt projekt kring konst [...]