Sofia Sjö valdes till Donnerska institutets nya forskarbibliotekarie

Sofia Sjö har valts till ny forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) i Åbo. Sjö ser med iver fram emot att börja den nya tjänsten i januari 2021. Tolv personer sökte [...]