Om jalander

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har jalander skapat 10 blogginlägg för.

Approaching Religion om mötet mellan konst och esoterism

De stora frågorna om liv och död har alltid fascinerat och inspirerat konstnärer. Konsten och skapandet har erbjudit möjligheter att behandla livets mening, verklighetens karaktär och dödens ofrånkomlighet. För många konstnärer har esoterismen och olika [...]

Approaching Religion om mötet mellan konst och esoterism2021-03-23T08:21:19+00:00

Mystik blir vetenskap. Milstolpar och anekdoter i Donnerska institutets historia

Våren 2021 utkommer Donnerska institutets historik. Brevväxling, mötesprotokoll och annan dokumentation berättar om avgörande vändpunkter och inflytelserika personer i institutets över 60-åriga historia. Efterforskning och skrivarbete görs av professor emeritus i religionsvetenskap Nils G. Holm, [...]

Mystik blir vetenskap. Milstolpar och anekdoter i Donnerska institutets historia2021-04-19T10:20:28+00:00

Fantasins förgreningar inom religion och naturvetenskap

Fantasiforskning bedrivs inom en mängd akademiska discipliner: från neuro- och kognitionsvetenskap till psykologi, konstvetenskap och filosofi. Utifrån dessa skilda perspektiv har teorier och konceptualiseringar växt fram som fångat in olika aspekter av detta kognitiva fenomen, [...]

Fantasins förgreningar inom religion och naturvetenskap2021-01-11T10:25:17+00:00

Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana

Även om många traditionella religiösa diskurser stigmatiserar homosexualitet och upprätthåller heteronormativa synsätt finner människor som hör till sexuella minoriteter också styrka och motstådskraft i religionen. Inom ramen för den religionsvetenskapliga spetsenheten YARG vid Åbo Akademi [...]

Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana2020-12-16T09:15:17+00:00

Approaching Religion om religion och gästfrihet

Det senaste numret av Donnerska institutets e-tidskrift Approaching Religion (Vol. 10/2) bygger på ett internationellt symposium om gästfrihet och etik ur ett feministiskt perspektiv som ordnades i Åbo i början av mars 2020. Huvudarrangör var [...]

Approaching Religion om religion och gästfrihet2020-11-10T11:57:09+00:00

Nominate a candidate for the 2018 Donner Research Prize

The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History hereby calls for nominations for its annual prize for outstanding research pertaining to the field of religion. The prize is awarded to a researcher in [...]

Nominate a candidate for the 2018 Donner Research Prize2018-06-07T11:56:53+00:00

Dags att nominera kandidater för DI-priset 2018

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning utlyser härmed sitt årliga pris för framstående religionsforskning. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och [...]

Dags att nominera kandidater för DI-priset 20182018-06-07T11:54:41+00:00
Till toppen