Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 9-16 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Den här boken granskar moderna uttryck för ortodox kristendom ur ett explicit genussensitivt perspektiv. Genom att studera attityder till genus i detta sammanhang fyller den stora luckor i forskningslitteraturen om religion och genus. Från Grekland och Ryssland till Finland och USA, belyser den här boken nya aspekter av hur genus manifesteras och görs inom samtida ortodox kristendom. Dessutom visar den hur genusperspektivet som analytisk lins möjliggör nya insikter om ortodox kristendom som levd tradition.