Bibliotek

Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 12-16 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Månadens bok

The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Being the Gifford Lectures on Natural Religion delivered at Edinburgh in 1901-1902 av William James. Longmans, Green, and Co, 1902.

Klassikern The Varieties of Religious Experience är baserad på den amerikanska psykologen och filosofen William James (1842–1910) Gifford-föreläsningar i Edinburgh 1901–1902, i det då relativt nya akademiska ämnet religion. Det som intresserar James är individuell religiositet. James anser att religiösa erfarenheter och känslan är viktigast för religiöst liv, medan institutionell religion är sekundärt. Perspektivet är funktionellt, pragmatiskt och fenomenologiskt. James hävdar exempelvis att religiositet ska värderas utifrån den frukt den ger, det vill säga vilken betydelse den har i människors liv. Det här kan idag relateras till forskningsfältet levd religion.

Boken innehåller en mängd exemplifierande berättelser om religiösa upplevelser. Urvalet består av mer extrema upplevelser och beskrivningar i bekännelser och självbiografier av kända personligheter inom kristendomen, exempelvis Paulus, Augustinus och Luther, men också material, brev och journaler insamlade av James och hans kollegor. Generaliserande och abstrakta teorier tilltalade inte James, men han definierar i boken mystiska erfarenheter (mystical experiences). Enligt James kännetecknas mystiska erfarenheter av fyra egenskaper eller karaktärsdrag. De är 1), outsägliga (ineffability), det vill säga så känslomässiga och utöver alldagliga mänskliga erfarenheter och den taget för givna verkligheten att det verbala språket sällan räcker till. De har 2), noetisk kvalitet (noetic quality) i bemärkelsen att de kan ge en slags intuitiv insikt och känsla av visshet samt är 3), övergående (transiency), det vill säga kortvariga, och involverar en känsla av 4), passivitet (passivity) eller ett mottagande under själva händelsen.

I en svensk kontext har begreppet mystical experience vanligtvis översatts till mystikupplevelser. Begreppet är inte exklusivt för institutionell religion eller traditionella religiösa upplevelser utan kan appliceras på mystiska erfarenheter av olika slag både inom och utanför institutionell religion. Pionjären James är ofta en minsta gemensam nämnare och referens för olika discipliner som studerar upplevelser av det här slaget. Avslutningsvis kan James kritiseras för att han i The Varieties of Religious Experience har ett elitistiskt perspektiv i och med att han framför allt lyfter fram kända personligheter inom kristendomen och exceptionella religiösa erfarenheter, men hans verk är ändå en betydelsefull klassiker.

Katarina Johansson