Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 12-15 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Månadens bok: Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion av David Thurfjell

För många svenskar och nordbor överlag har skogen och naturen en speciell betydelse. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, ställer sig frågan om det möjligen är så att naturen har blivit svenskarnas nya religion och hur det här i så fall har gått till. I dialog med skogsvandrare, tidigare forskning och genom en historisk tillbakablick ges en bred förståelse för den relation många svenskar idag har till naturen. Den här relationen är på inget sätt enkel eller oproblematisk, men studien som helhet ger en viktig inblick i existentiell reflektion i dagens individualiserade och sekulariserade nordiska samhällen. Fokus i Granskogsfolk må ligga på en svensk kontext, men studien fångar otvivelaktigt in företeelser, tankar och känslor som många nordeuropéer kan känna igen sig i. Boken erbjuder dessutom på ett klart akademiskt språk som öppnar sig för en bred läsekrets.

Sofia Sjö