Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 12-15 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Månadens bok: The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland

Redaktörer Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara och Johanna Konttori

Vad är religionsläskunnighet och varför behövs den i dagens Finland? Antologin The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland ger svar på dessa högst aktuella frågor.

Den religiösa mångfalden i det finska samhället har ökat fr.o.m. slutet av 1900-talet och skapat utmaningar för administrativt arbete, beslutsfattande och samhälleligt samspel för att inte tala om genomförandet av beslut och instruktioner på det praktiska planet. De olika fallstudier som presenteras i antologin uppmärksammar både saknaden och behovet av religionsläskunnighet, t.ex. hos politiker och pedagoger. Antologin pekar på hur religionsläskunnighet kan användas som instrument och glasögon för att få förståelse för religionens betydelse i det finska samhället. Religionsläskunnighet visar på mångfalden och bredden istället för förenklade förståelser av religion. Religion ska inte ses som ett problem, men det ska inte heller ses som ett specialfall. Författarna understryker vikten att förstå kontexten och dess betydelse för religionsläskunnighet. De vill med hjälp av de olika fallstudierna ge verktyg till dem som arbetar med frågor kring religiös mångfald i sin vardag.

Antologin är publicerad open access och finns fritt tillgänglig för alla att läsa här.

Karoliina Dahl