Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 9-16 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Den här boken granskar musikens roll för religiös förändring inom ramarna för progressiv judendom. Den undersöker trender såsom återupplivandet av den traditionella hebreiska recitationskonsten och sjungandet av hasidiska niggunim i den här miljön och frågar: Vad är det som lockar välutbildade, liberala judar i dagens kosmopolitiska London, fast förankrade i en inklusiv och jämställd teologisk hållning, att överge sina intellektuella, textcentrerade böneformer och istället sjunga laj-laj? Har de tröttnat på orden? De etnografiska forskningsfrågorna besvaras bl.a. med teoretiskt relevanta förändringsprocesser som betonar självreflexivitet, emotioner och förkroppsligande samt historiens meningsbärande roll.

FD Ruth Illman, docent, föreståndare för DI