Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 12-15 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Månadens bok: The Learned Practice of Religion in the Modern University av Donald Wiebe

I fjorton artiklar problematiserar Wiebe religionsvetenskapens vetenskaplighet och akademiska plats bland vetenskaperna. Han utmanar och provocerar, särskilt flirten med teologi och ideologi får honom att resa ragg. Wiebes poäng är att religionsvetenskapens utövare behöver rannsaka sig själva och hålla sig strikta när det förekommer uttalade – och outtalade – förhoppningar om att det vetenskapliga studiet ska ge lösningsförslag, kunna tillämpas och därmed tjäna rådande ideologiska trender.

Jag rekommenderar artikelsamlingen åt alla som funderar på religionsvetenskapens status som disciplin. Även om en del av de problem Wiebe lyfter fram är typiska för en nordamerikansk kontext och kanske inte på samma sätt infekterar nordisk religionsvetenskap lyfter Wiebe fram vardagsproblemen för religionsvetare. De återkommande frågorna om vad studera, hur studera och varför studera med bibehållen vetenskaplig integritet får sig här några tankeställare.

Jan Svanberg