Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek

Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren. Biblioteket har öppet vardagar 9-16 (stängt i juli). Vår främsta kundkrets är studenter och forskare inom religionsvetenskap, men våra samlingar är öppna även för allmänheten.

Våra samlingar omfattar ca 90 000 volymer inom religionsvetenskapens alla områden. Vi har de mest centrala tidskrifterna i tryckt form och kan hjälpa dig hitta rätt bland de elektroniska resurserna. 

Vill du låna?
Månadens bok

Religion påverkar politik och samhälle överallt i världen, det är närmast omöjligt att förstå världspolitik utan att beakta religionernas roll. Religion är närvarande i större händelser i dagens värld, fastän man tidigare förutspådde att globalisering, politisk liberalism och teknologisk utveckling skulle göra religionen till en privatsak i västvärlden. I boken granskar finländska forskare bland annat hur religiösa element i nationell politik påverkar internationella relationer och staters utrikespolitik, från Balkan och Brasilien till Saudiarabien och Sudan. 

Uskonto ja maailmanpolitiikka (red. H. Pesonen, T. Sakaranaho & S. Paukkunen, Gaudeamus 2019)