Så lånar du

Alla böcker finns i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma och kan beställas på förhand eller lånas direkt ur våra öppna hyllor. Största delen av böckerna ges som hemlån med fyra veckors lånetid. Undantag är tidskrifter, referenslitteratur, dyrbara böcker och böcker i storformat, material ur Westermarcksamlingen och andra specialsamlingar. Biblioteket med de öppna hyllorna samt tidskrifterna finns i bottenvåningen i Humanisticum, medan utlåningsdisken och referenslitteratur finns i forskarsalen på markplan.

Alla får låna hos oss om man är registrerad som kund vid Åbo Akademis bibliotek som också tillhandahåller nya lånekort. Studerar du vid en annan högskola i Finland kan ditt eget bibliotekskort aktiveras hos oss. Du kan förnya dina lån genom att logga in i Alma eller kontakta oss per e-post. Våra böcker kan returneras till andra enheter tillhörande Åbo Akademis bibliotek. Vi fjärrlånar vårt material via andra bibliotek både inrikes och utrikes.

ÅA-anknutna forskare och lärare kan beställa böcker från Donnerska institutets bibliotek direkt till sin interna ÅA-adress. Böcker kan även beställas för avhämtning från Huvudbiblioteket. Detta gäller böcker som ges som hemlån. Vid beställning av böcker i Alma, skriver man i kommentarrutan: Skicka till: Interna adressen eller Hämtas på huvudbiblioteket. Böckerna registreras som utlånade i Alma innan de skickas med intern post till den angivna adressen.

Register- och dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis Bibliotek och Donnerska institutets bibliotek finns här.