Samlingarna

Våra omfattande samlingar består av litteratur som berör religionsvetenskapens alla områden, både kursböcker och specialiserad forskningslitteratur. I dag förfogar biblioteket över en samling på ca 90 000 volymer religionsvetenskaplig litteratur, medan e-tidskrifternas, tidskrifternas och bokseriernas antal uppgår till ca 600. Våra samlingar kompletteras med ca 500 tryckta böcker årligen. Biblioteket har även en omfattande samling antroposofisk litteratur. Den antroposofiska samlingen utgör en separat enhet. Enligt donatorernas önskan har vi allt som Rudolf Steiner skrivit. Den andra delen av samlingen består av böcker av antroposofiska författare och är indelad enligt ämnesområden som är relevanta inom antroposofin. Även en samling antropologisk litteratur med koppling till Edvard Westermarck finns deponerad hos oss.

I tidskrifterna finns ofta de senaste forskningsrönen. Många av tidskrifterna har utkommit i tiotals år och av dessa har vi ett ganska heltäckande arkiv. De nyaste tidskrifterna ligger framme i läsesalen i bottenvåningen, medan de äldre tidskrifterna finns i magasinet och tas fram av personalen vid behov. De tryckta tidskrifterna kan läsas i biblioteket eller kopieras. Under de senaste åren har vi särskilt satsat på att tillhandahålla centrala tidskrifter i elektroniskt format från förlag såsom Ebsco, Taylor & Francis, Wiley–Blackwell och Sage. Vi samarbetar med Åbo Akademis bibliotek för att garantera tillgång till de viktigaste religionsvetenskapliga elektroniska resurserna, både e-tidskrifter, e-böcker och olika databaser.

Hittade du inte vad du letade efter? Då kan du göra ett inköpsförslag!

Så hittar du

Allt tryckt och elektroniskt material kan hittas via Alma. När du söker i Alma kan du begränsa sökresultaten till Donnerska institutets bibliotek och vid behov sortera i tryckt eller elektroniskt material. Böcker kan beställas på förhand via Alma eller lånas direkt ur våra öppna hyllor. Den skräddarsydda guiden Libguides, som tillhandahålls av Åbo Akademis bibliotek, kan vara till nytta då du söker ämnesspecifik litteratur. I Libguides hittar du söktips för hur du söker i Alma, tips på centrala databaser och tidskrifter, samt anvisningar för hur du hittar avhandlingar inom religionsvetenskap.

En särskilt viktig elektronisk resurs är ATLA Religion Database with AtlaSerials. Den ger tillgång till American Theological Library Associations (ATLA) index till artiklar, bokrecensioner och uppsatser samt en del fulltextresurser inom religionsvetenskapens alla områden.

För att man ska kunna hitta relevant litteratur i Alma beskriver vi böckerna med ämnesord. När du söker material kan det därför vara nyttigt att kontrollera i tesaurusar vilka ämnesord som används. På svenska indexerar vi enligt tesaurusen Allärs och på engelska använder vi ATLA:s tesaurus. I biblioteket är böckerna uppställda enligt vårt eget klassifikationssystem i fyra olika rum. Man kan säga att i biblioteket är indelat enligt två huvudprinciper, både religionsvis och tematiskt (t.ex. judendom, mystik, media) och enligt olika sätt att studera dem (t.ex. religionssociologi, religionspsykologi). Nya böcker finns i nyhetshyllan i forskarsalen och i bottenvåningen.

Om du inte hittar hjälper personalen dig gärna!