Donnerska institutets doktorandstipendier 2020 – så påverkade de världen

År 2020 forskade Donnerska institutets stipendiater kring frågor som rör assyriska och syrianska barn och deras identitet, uppfattningar om fantasi inom religiös och naturvetenskaplig praktiker, sexuella minoriteter i Ghana och om feminin andlighet. I den [...]

Donnerska institutets doktorandstipendier 2020 – så påverkade de världen2021-04-19T10:16:36+00:00

Fantasins förgreningar inom religion och naturvetenskap

Fantasiforskning bedrivs inom en mängd akademiska discipliner: från neuro- och kognitionsvetenskap till psykologi, konstvetenskap och filosofi. Utifrån dessa skilda perspektiv har teorier och konceptualiseringar växt fram som fångat in olika aspekter av detta kognitiva fenomen, [...]

Fantasins förgreningar inom religion och naturvetenskap2021-01-11T10:25:17+00:00

Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana

Även om många traditionella religiösa diskurser stigmatiserar homosexualitet och upprätthåller heteronormativa synsätt finner människor som hör till sexuella minoriteter också styrka och motstådskraft i religionen. Inom ramen för den religionsvetenskapliga spetsenheten YARG vid Åbo Akademi [...]

Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana2020-12-16T09:15:17+00:00

Sofia Sjö valdes till Donnerska institutets nya forskarbibliotekarie

Sofia Sjö har valts till ny forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) i Åbo. Sjö ser med iver fram emot att börja den nya tjänsten i januari 2021. Tolv personer sökte [...]

Sofia Sjö valdes till Donnerska institutets nya forskarbibliotekarie2020-12-14T08:56:30+00:00

Ernils Larsson får Donnerska institutets forskarpris 2020

Ernils Larsson tilldelades Donnerska institutets forskarpris 2020 för sin doktorsavhandling om relationen mellan stat och religion i Japan utgående från hur domstolarna i landet har resonerat i rättstvister kring shintoismen. Totalt nominerades åtta forskningspublikationer för [...]

Ernils Larsson får Donnerska institutets forskarpris 20202020-12-07T10:05:28+00:00

Kundenkät: Donnerska institutet är ett religionsvetenskapligt paradis

Personalen vid Donnerska institutets bibliotek får högt betyg i forskningsinstitutets kundenkät, som gjordes i oktober 2017 för att utvärdera institutets bibliotekstjänster. Enkätsvaren ger institutet viktig information om hur verksamheten kunde utvecklas för att betjäna [...]

Kundenkät: Donnerska institutet är ett religionsvetenskapligt paradis2018-01-12T11:09:14+00:00
Till toppen