Dags att nominera kandidater för DI-priset 2018

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning utlyser härmed sitt årliga pris för framstående religionsforskning. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet.

Prissumman uppgår till 5 000 €. Det utdelades första gången vid Donnerska institutets symposium i juni 2010. Prisets beredningsnämnd utgörs av Donnerska institutets styrelse. Här hittar du mera information om priset och tidigare prismottagare: DI-Priset.

Förslag till mottagare av priset kan inlämnas av professorer, handledare och forskare på området, man kan dock inte föreslå sig själv. Förslaget på högst två sidor ska ge en kortfattad presentation av forskaren och publikationen samt motivera varför den bör prisbelönas. Förslaget och publikationen som åberopas lämnas in till Donnerska institutet i två exemplar.

Förslagen ska senast den 31 maj 2018 vara sekreteraren för Donnerska institutets styrelse, docent Ruth Illman tillhanda. Hon ger också vid behov närmare information om priset: rillman@abo.fi.

Åbo den 1 april 2018

Kontaktuppgifter:
Donnerska institutet
PB 70
20501 Åbo, Finland
donner.institute@abo.fi