Dags att påverka Publikationsforumet (JuFo)!

Vilka är de viktigaste tidskrifterna på ditt forskningsområde? Finns de med i Publikationsforumets klassificeringssystem, och ligger de på rätt nivå? Publikationsforumet inbjuder vetenskapssamfundets medlemmar att påverka klassificeringen!

Vad handlar det om? Publikationsforumet (JuFo) är ett klassificeringssystem för vetenskapliga publikationskanaler. Evalueringen genomförs av forskare knutna till finländska universitet och forskningsinstitut till stöd för forskningens kvalitetsbedömning. Du kan läsa om klassificeringsgrunderna här: https://julkaisufoorumi.fi/sv/bedomningar/klassificeringsgrunder

Det är enkelt att föreslå nya tidskrifter genom att fylla i ett kort formulär i JuFo-portalen. Du kan göra det när som helst, nya tidskrifter evalueras och införs i JuFo kontinuerligt. Vart fjärde år görs också en nivågranskning: då kan alla forskare lämna in förslag om tidskrifter som borde höjas eller sänkas i klassificeringen. Nu är det dags för det: gå in i JuFo-portalen, kolla upp dina viktigaste tidskrifter och gör eventuella förslag om ändring senast den 31.3! 

Här hittar du info både om hur du föreslår en ny tidskrift och hur du lämnar in ett förslag till ändring av nivå i JuFo: https://julkaisufoorumi.fi/sv/andringsforslag

Förslag som lämnats in före slutet av mars beaktas då panelerna gör sin omvärdering. Det är viktigt att forskarsamfundet engagerar sig och lämnar in förslag till stöd för panelernas utvärderingsarbete. Panelerna vill ha så välmotiverade förslag som möjligt, där publiceringskanalens kvalitet, relevans och genomslag granskas i förhållande till andra publiceringskanaler inom samma forskningsområde.

Ta dig tid att bidra till det här viktiga kvalitetsarbetet, vi forskare kan själva påverka hur våra publikationer värderas!