Den tryckta bokens vara eller inte vara

Donnerska institutes bibliotek, liksom de flesta bibliotek, står vid ett vägskäl.

Den stora frågan är: tryckt eller digitalt material?

Vilket material vill våra användare ha i digital form och vilket i tryckt form?

Hur stor är efterfrågan på tryckta böcker och tryckta tidskrifter?

Vi har märkt att användningen av våra tryckta tidskrifter har minskat radikalt och det beror säkert till en stor del på att flera  av våra tidskrifter finns tillgängliga digitalt via biblioteksdatabasen ALMA. Feedbacken från den enkät vi gjorde för ett drygt år sedan bekräftar detta.

Men hur är det med den tryckta boken? Vår enkät från ifjol visar att den tryckta boken inte riktigt ännu är klar att ersättas av den digitala e-boken. Med författaren Mark Twains ord kan vi alltså konstatera:

“Ryktet om min död är starkt överdrivet” – Mark Twain

Vad skulle det betyda för vårt bibliotek ifall vi helt gick inför digitala böcker och slutade utveckla bibliotekets samling av tryckta böcker? Hur länge skulle det räcka före biblioteket blev ett arkiv för gamla böcker?

Men å andra sidan: varför bygga upp ett bibliotek med tryckta böcker ifall våra användare vill använda e-böcker?

Tryckta böcker köps till biblioteket med hjälp av den långa erfarenhet och utbildning inom vårt område som bibliotekarierna hos oss har förskaffat sig. Valet av böcker sker också i en växelverkan med våra studenter, forskare, lärare och forskningsgrupper.

Övergår vi i detta skede helt till digitala böcker har vi ingen kontroll över hurudant material som finns i bibliotekets databas ALMA. Vi är helt beroende av vilket material de stora förlagen väljer att digitalisera och vilka som råkar finnas i de bokpaket som köps till Åbo Akademis bibliotek.

Hur ser du som biblioteksanvändare på den här frågan: hur ska Donnerska institutets bibliotek se ut i framtiden för att på bästa sätt förse dig med den information du behöver? Hör gärna av dig!

Björn Dahla, bibliotekarie