DI-Priset

Donnerska institutet delar sedan år 2010 årligen ut ett pris för framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi, antologi eller artikel, i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet. Prissumman är 5000 €.

Tidigare pristagare