Donnerska fortsätter att överskrida gränser

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) vill vara en mötesplats för forskare i religions- och kulturvetenskaperna. Institutets föreståndare Ruth Illman, FD och docent, säger att institutet är som spindeln i nätet och kan samla trådar från olika håll till ett omfattande nätverk.

­− Vi är ett privat forskningsinstitut, vilket gör att vi har möjlighet till ett brett vetenskapligt samarbete både inom Åbo Akademi och Åbo universitet, TY, men också vidare ut i Norden och resten av världen.

Institutet för också ut diskussionen till en större allmänhet.

Donnerska institutet vill vara en dynamisk knutpunkt

− Vi vill vara en dynamisk knutpunkt som ordnar seminarier, symposier och konferenser där olika instanser kan mötas. Vi vill också erbjuda en utsiktsplats mot framtiden, för att visionera nytt och tänka kreativt, säger Ruth Illman.

Sedan donatorerna Uno och Olly Donners tid på 1950-talet har institutet stått på två ben: forskningen och biblioteksverksamheten. Biblioteket, som med sina 90 000 volymer är Nordens största religionsvetenskapliga forskningsbibliotek, är öppet för allmänheten.

Religion i bred bemärkelse

− Vid Donnerska institutet sysslar vi med religion i bred bemärkelse och går över gränser. Våra konferenser har teman som både kan behandlas i historiskt perspektiv och som är relevanta för nutiden. Vi behandlar fenomen som inte bara knyter an till en viss religion.

Det kan handla om religion och kropp, religion och mat eller om digitaliseringen och religion.

De vetenskapliga publikationerna är viktiga

Institutet ger ut tre vetenskapliga publikationer. Både skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis och tidskriften Approaching Religion publiceras elektroniskt. Ruth Illman är också chefredaktör för tidskriften Nordisk judaistik.

Donnerska institutet, som är en del av Stiftelsen för Åbo Akademi, finns i Humanisticum, mitt i hjärtat av Åbo Akademis campus i Åbo.

Ruth Illman beskriver vardagen vid forskningsinstitutet som en fantastisk blandning.

− Jag får forska och fördjupa mig samtidigt som arbetet är socialt utåtriktat då vi samlar människor för intressanta diskussioner och publikationer. Jag är lyckligt lottad som får jobba här.