Donnerska institutet ger ut historik – 65 år sedan starten

För exakt 65 år sedan, den 29 mars 1956, undertecknade Uno och Olly Donner det donationsbrev som ledde till Donnerska institutets grundande. Med anledning av jubileet ger institutet ut historiken Mystik blir vetenskap. Donnerska institutet 1956–2021, sammanställd och författad av Nils G. Holm, professor emeritus i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid institutet.

– Under åren har jag insett vilket stort allmänintresse det finns för religion. Vi vill och behöver förstå olika trosåskådningar. Donnerska institutet uppfyller det behovet och fungerar som en mötespunkt för forskare, studerande och samhället i stort, säger Nils G. Holm.

Donnerska institutet är en del av Stiftelsen för Åbo Akademi och dess syfte är, enligt donatorernas önskan, att på strängt vetenskaplig grund bedriva religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Institutet har sedan starten 1959 fungerat som en viktig knutpunkt för forskning kring religion och kultur i Finland och Norden. Under åren har institutets verksamhet vuxit och utvecklats, och idag finns här Nordens största religionsvetenskapliga bibliotek som är öppet för allmänheten. Förutom att understöda forskning, vetenskapliga konferenser och publicering ordnar institutet också evenemang för allmänheten och arbetar aktivt med att föra ut forskningsbaserad kunskap i samhället.

I den nylanserade historiken ges en grundlig beskrivning av institutets uppkomsthistoria och de personer som under årens lopp väsentligt bidragit till institutets verksamhet. I historiken presenteras forskarpersonligheter och bibliotekarier, internationella symposier och kulturseminarier, forskningssatsningar och hyllkilometer av forskningslitteratur, forskarpris och stipendier.

– Det har varit både lärorikt och roligt att arbeta med historiken och lära känna alla de färggranna personligheter och spännande händelser som format institutet till den internationellt framstående mötesplats för forskning som det är idag. Det är värdefullt att se att institutet varit viktigt både för världskända forskare och för vanliga Åbobor genom åren, och jag är stolt över att få vara en länk i den här kunskapskedjan och föra den nyfikna och nytänkande traditionen vidare, säger Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman.

Under de senaste åren har forskarvärlden, inklusive Donnerska institutets verksamhet, präglats av principerna om öppen vetenskap. Därav faller det sig naturligt att även historiken finns tillgänglig för allmänheten som volym 30 av institutets skriftserie Scripta Instituti Donneriani Aboensis.

Läs historiken här: https://journal.fi/scripta