Donnerska institutet + Katsomukset.fi = sant!

För oss som arbetar vid Donnerska institutet börjar det nya året 2019 med en spännande utmaning: vi får komma med i det kunniga och ivriga gäng som skapar webbportalen Katsomukset.fi som erbjuder aktuell, på forskning baserad kunskap, information och diskussion om frågor som religion och åskådningar i det finländska samhället.

Vi hoppas att vi ska kunna erbjuda annorlunda infallsvinklar till den här redan mycket mångsidga och intressanta nyhetskanalen. Det ska bli nya nyanser, större bredd och mångsidigare djup då delar av redaktionsarbetet sköts i Åbo – och på svenska!

Vi har redan massor av idéer kring spännande forskare och teman som vi vill presentera för er här i portalen, vi ser fram emot en spännande och givande resa med Katsomukset! Du kan kontakta oss direkt via donner.institute@abo.fi om du har förslag eller frågor.

Vårt första blogginlägg har nu publicerats i Katsomukset-portalen, du kan läsa mera om våra planer här: https://katsomukset.fi/2019/01/15/donnerska-institutet-katsomukset-fi-sant/

I höstas hade vi planeringsmöte med Johanna Konttori (Helsingfors universitet), en av chefredaktörerna för Katsomukset-portalen.