Donnerska institutets forskarpris till Helena Schmidt

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD Helena Schmidt institutets forskarpris för år 2023. Schmidts forskning beskrivs som ett viktigt och nyskapande arbete med självklar relevans för diakonin, men har också en större räckvidd som berör olika former av marginalisering i de nordiska samhällena.

Helena Schmidt belönas för boken Eating No-Bodies: The paradox of disembodied hospitality. Looking through the meal lens at diaconal hospitality and embodied citizenship in Oslo (Oslo universitet, 2022). Boken har lagts fram som en doktorsavhandling vid teologiska fakulteten vid Oslo universitet. I boken undersöker Schmidt hur mat och ätande kan fungera som en lins till en fördjupad förståelse av tillhörighet. I centrum står det fältarbete som Schmidt utfört bland fattiga, hemlösa och immigranter, både i ett soppkök och i den omkringliggande stadsdelen Grønland i Oslo. Schmidts arbete är tvärvetenskapligt och utvecklas främst i samtal med medborgarstudier och kritiska matstudier, men involverar också frågor om kroppslighet, främlingskap och synliggörande.

Om Donnerska institutets forskarpris

Donnerska institutets forskarpris på 5 000 euro uppmärksammar framstående, nypublicerad religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Det är avsett för ”forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening”. Priset har delats ut sedan 2010. I år inkom åtta nomineringar som inlämnades av professorer, handledare och forskare på området.

Donnerska institutets styrelse konstaterar bl.a. följande i sin prismotivering:

”Metodologiskt bottnar analysen i utgångspunkten att kunskap är situerad. Att vandra med informanterna blir här en viktig del av en metod genom vilken informanternas livsvärldar kan öppna sig för forskaren. Angreppsättet gör att Schmidt i sitt arbete kan visa hur begrepp och perspektiv hänger samman på ett meningsfullt sätt i de mikopraktiker som skapas kring matservering och ätande i soppkök. […]

Arbetet håller hög nivå. Med den erfarna hantverkarens lätthet väver Schmidt reflexivt samman teoretiskt krävande perspektiv med den levda verkligheten som speglas i fältdagböckernas observationer och människomöten. Analysen öppnar för nya perspektiv och insikter. Samtidigt karaktäriseras analysen av engagemang och inkännande. Även läsaren berörs av observationerna och studien tydliggör den roll som kritiskt grundad inlevelse kan ha för kvalitativ forskning.”

En tacksam mottagare

Schmidt är mycket tacksam över priset och tänker på de som deltagit i studien:

”Jag är så tacksam, rörd och förvånad över att få det här priset! Mina tankar går först till alla människor jag har mött under mitt fältarbete och hur dokumentationen av deras olika närvaro i Oslo har lästs som grund för detta pris. Att tolka iakttagelser och vittnesmål om orättvisor har varit krävande och jag har alltid varit ambivalent till om jag lyckats förmedla det jag såg utan att tysta de människor jag mött. Denna utmärkelse ger mig förnyad motivation att stanna kvar i den ovissheten och fortsätta mitt forskningsarbete.”

Idag arbetar Schmidt som postdoktoral forskare på teologiska fakulteten i Oslo och hon ska snart påbörja ett fältarbete i London med fokus på kvinnor och hemlöshet. Som en fortsättning och skärpning av några av observationerna från sitt tidigare fältarbete är Schmidt intresserad av hur människor skapar liv med framför allt två mikropraktiker som lins: matlagning och religionsutövning.

Schmidts prisbelönta bok kommer i sinom tid att ges ut på ett akademiskt förlag. Donnerska institutet beställer in boken till biblioteket så fort den finns tillgänglig.

Bilden överst är tagen under Schmidts fältarbete och är av en bänk där hon gjorde en del av sina observationer.