Donnerska institutets forskarpris till Laura Hellsten

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela TD Laura Hellsten institutets forskarpris för år 2021. Hennes nyskapande forskning breddar förståelsen för sakral dans i allmänhet och dansens roll i den kristna kyrkan i synnerhet, och lyfter fram dansens betydelse för kroppen och minnen.

Laura Hellsten belönas för boken Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe (Åbo Akademi, 2020). Boken har lagts fram som doktorsavhandling i ämnet teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi och ges i dagarna ut även av det internationella förlaget Brepols. Hellsten undersöker tidigare teologisk, religionsvetenskaplig, dans- och kulturhistorisk samt antropologisk forskning kring relationen mellan dans och västerländsk kristendomsförståelse. Hon lyfter också fram olika exempel på hur det dansats under religiösa högtider i det medeltida Europa. Med hjälp av bildkonst, legender och berättelser relaterar Hellsten de historiska källorna till en medeltida världsbild. Med välviljans hermeneutik som sitt metodologiska grepp skapar hon en tolkning av dansens betydelse för dem som deltog i dessa ritualer och liturgiska handlingar.

Att ge sig in på ett outforskat område och dessutom med viljan att lägga en kreativ och kritisk prägel på forskningen för att göra något nydanande är inte alltid en speciellt lätt eller tydlig väg att vandra på. Det är därför oerhört skönt när någon ser det jag skapat och lyfter fram betydelsen. Belöningen är inte det som gör mödan värt besväret, men det bidrar nog med att också i framtiden våga tro att saker kan förändras, kommenterar Laura Hellsten när hon får beskedet att hon är årets pristagare.

Om Donnerska institutets forskarpris

Donnerska institutets forskarpris på 5 000 euro uppmärksammar framstående, nypublicerad religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset har delats ut sedan 2010. I år inkom sju nomineringar som inlämnades av professorer, handledare och forskare på området under perioden 19.4–31.5.2021.

Donnerska institutets styrelse konstaterar bl.a. följande i sin prismotivering:

”Hellsten är en dansande forskare som forskar i medeltida dansare i en kyrklig kontext och om hur forskare, som skrivit om dessa i modern tid, har tolkat dem. Hon drivs av en stark önskan att skapa en djupgående förståelse för dansens betydelse inom den kristna kyrkan under medeltiden. Den omfattande forskningen är omsorgsfullt och noggrant utförd. Hellstens sätt att skriva är personligt och hon använder olika textgenrer och kroppens metaforer på ett nyskapande sätt för att bygga upp sin metodologi och lyfta fram forskningsprocessens olika sidor. Hon är också en alltigenom etisk forskare.

Hellstens forskning visar hur dansen inom västerländsk historieskrivning, som knutits till religion och kyrka, har kategoriserats genom dikotomier som inte fungerar (sekulärt/heligt, kristet/hedniskt), eftersom dessa reflekterar nutidens sekulära föreställningar. Hon påvisar hur dikotomierna har skapat brister, förvrängningar och luckor i tidigare dansforskning och argumenterar på ett övertygande sätt för att den teologiska forskningen kring dans behöver nya epistemologiska utgångspunkter och nya forskningsmetoder som tar hänsyn till kroppen.”

Hellstens prisbelönade bok finns tillgänglig bland annat i Donnerska institutets forskningsbibliotek. Läs också Kyrkpressens artikel om Laura Hellsten och Åbo Akademis pressmeddelande om Hellstens disputation. Laura Hellstens forskning har bland annat publicerats i Donnerska institutets tidskrift Approaching Religion där hon skrivit om dans i den tidiga kyrkan.