Donnerska institutets forskarstipendier delades ut

Donnerska institutet har delat ut sina forskarstipendier för år 2019. Stipendierna kan sökas av doktorander som forskar kring frågor som berör religion i bred bemärkelse och enligt donatorernas önskan ges företräde åt sökande från Åbo Akademi och Uppsala universitet. I år inkom 20 ansökningar från doktorander i religionsvetenskap, teologins olika grenar, vårdvetenskap och kulturvetenskaper från flera olika nordiska universitet. Bland dessa utsåg institutets styrelse fem stipendiemottagare:

  • Karoliina Dahl, religionsvetenskap, Åbo Akademi (12 mån)
  • Maximilian Broberg, religionssociologi, Uppsala universitet (6 mån)
  • Ernils Larsson, religionshistoria, Uppsala universitet (6 mån)
  • Karen Swartz, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)
  • Laura Wickström, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)

Stipendiaterna presenterar sig själva och sin forskning här. Under årets lopp kommer de också att berätta mera om sin forskning på DI-webben och i nyhetsportalen Katsomukset.fi.