André La Face, praktikant vid Donnerska institutet sommaren 2022

Edvard Westermarcks boksamling vid Donnerska institutet har gjorts synlig för allmänheten

Ibland blir små guldkorn framtagna i dagsljuset. André La Face, snart färdig magister i nordisk etnologi, har tillbringat sommaren i biblioteket vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Hans uppgift har varit att katalogisera den boksamling som en gång tillhörde socialantropologen och filosofen Edvard Westermarck (1862–1939). 

Edvard Westermarcks samling i Donnerska institutets bibliotek är unik. La Face berättar att flera av böckerna i samlingen inte gick att hitta i någon databas. Genom att katalogisera samlingar som denna i en publik databas blir information om samlingen tillgänglig för allmänheten. Katalogisering av gamla samlingar är ett arbete som görs bakom kulisserna men som är av stor betydelse, inte bara för forskare, utan även för vårt kulturarv.

La Face berättar att även de böcker som fanns i nationella eller internationella databaser krävde en noggrann genomgång, eftersom olika bibliotek kan katalogisera på lite olika sätt.

– Att katalogisera gamla böcker kräver metodik, ämneskunskap och en del efterforskningar. Det är inte heller alltid så enkelt att välja vilken metadata man ska sätta in i datasystemet, det kan finnas oklarheter kring vilken upplaga det handlar om, eller var boken blivit tryckt. Ju mer metadata man sätter in, desto enklare är det för kunden att hitta boken. Målet är att forskare och övriga intresserade från hela världen nu ska kunna ta del av samlingen.

Alla Donnerska institutets böcker finns i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma, och där går det nu att hitta information om Edvard Westermarcks samling som katalogiserats av André La Face. Den äldsta boken i samlingen är från 1774, medan den nyaste är från 1967, alltså långt efter Edvard Westermarcks bortgång.

– Det är intressant att se på samlingens tillkomst. En stor del av böckerna har Edvard Westermarck helt klart fått i gåva, det finns ibland en liten hälsning skriven på första sidan, ofta av författaren själv. Vissa av böckerna verkar vara så gott som olästa, medan andra är fyllda av anteckningar. Hur samlingen har utökats efter Westermarcks död vore intressant att veta, och det kan jag bara spekulera i, konstaterar La Face.

André La Face, praktikant vid Donnerska institutet sommaren 2022
André La Face har katalogiserat böckerna i Edvard Westermarcks samling vid Donnerska institutet.

La Faces bild av Edvard Westermarck har nyanserats under arbetet med samlingen. Edvard Westermarck beskrevs ofta som en briljant forskare, men ibland också som en svår person att ha att göra med. Förutom att han anses vara den finländska sociologins grundare, var han även Åbo Akademis första rektor och professor i filosofi.

– Westermarck tillbringade mycket tid i Marocko och utförde en del av sin forskning där. Det reflekteras i både hans forskning och i hans boksamling. Speciellt hans forskning och åsikter om äktenskap och moral är mycket intressanta, anser La Face.

Praktikperioden vid Donnerska institutet var en del av La Faces studier i biämnet informationsvetenskap. Intresset för ämnet väcktes när La Face vid sidan av studierna deltidsarbetade i Åbo Akademis bibliotek, och insåg att det är biblioteksarbete han vill hålla på med i framtiden. Med kombinationen nordisk etnologi och informationsvetenskap får han behörighet att arbeta som bibliotekarie.

Böcker i Edvard Westermarcks boksamling vid Donnerska institutet
Några av böckerna i Edvard Westermarcks samling är vackert inbundna i marockanska läderpärmar.

Att få arbeta med Edvard Westermarcks samling upplevde La Face som intressant och lärorikt.

–Speciellt intressant var det att göra lite detektivarbete, där man använder sig av ledtrådar för att hitta information. Ett exempel är när det i boksamlingen fanns volym 1–4 av en bokserie, men den sista volymen saknades. Efter lite efterforskningar visade det sig att volym 5 någon gång under årens lopp blivit felplacerad i Arkens bibliotek, men nu har den återvänt hem till Donnerska institutets bibliotek.

För tillfället är La Face deltidsanställd i Sibeliusmuseum för att katalogisera boksamlingen där och föra in den i museernas samlingsförvaltningssystem Museumplus. Att arbeta med att göra information om kulturella guldgruvor, som gamla boksamlingar, tillgängliga för allmänheten är något André La Face hoppas på att kunna arbeta med även i framtiden.


Edvard Westermarck (1862–1939)

  • Speciellt känd för sin forskning om äktenskap, moral och religion.
  • Åbo Akademis första filosofiprofessor 1918–1932 och rektor 1918–1921.
  • Professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet 1906–1918.
  • Professor i sociologi vid London School of Economics 1907–1930.
  • En av Finlands mest kända internationella vetenskapsmän på sin tid.
  • En av sociologins grundare både i Finland och i Storbritannien.
  • En stor del av forskningskarriären fokuserade på Marocko, där han gjorde fältarbete.