Estetik, religion och vetenskap i nya numret av Approaching Religion

Vetenskap och religion – motsatser?

Vetenskap och religion betraktas ofta som varandras motsatser i dagens värld. Inte nog med det: den komplicerade relationen mellan dessa två storheter har också stötts och blötts av världens tänkare i flera hundra år. Men tänk om frågan i sig är fel ställd? Tänk om religion och vetenskap inte är ömsesidigt uteslutande motpoler, utan istället betraktas som olika sätt att framställa kunskap – berättelser som vilar på olika estetiska premisser?

Frågor som dessa ställs vi inför in det nya numret av Donnerska institutets tidskrift Approaching Religion som bär titeln “The ‘Beauty Fallacy’: Religion, Science and the Aesthetics of Knowledge Formation”. Gästredaktörerna Alexandra Grieser, religionsprofessor vid Trinity College Dublin, och Dr Arianna Borrelli, forskare vid Technische Universität Berlin, vill visa att den gängse jargongen om en konflikt mellan vetenskap och religion är förenklad: diskussionen har enligt dem fastnat i ett ställningskrig där vetenskap automatiskt förknippas med rationalitet och objektivitet – i kontrast till religionens irrationalitet och subjektiva karaktär. Koncept som religion och vetenskap kan inte förstås utanför den kulturella och historiska kontext i vilken de används hävdar skribenterna. Därför vill de undersöka hur religiösa och vetenskapliga praktiker genom historien har utvecklats till det absoluta motsatspar de idag anses vara.

Nya AR finns på journal.fi

Som verktyg använder skribenterna i vårt temanummer teoribildningen kunskapsestetik (aesthetics of knowledge) som idag håller på att växa fram i mötet mellan religionsvetenskap, idéhistoria, estetik och kunskapshistoria. Skribenterna granskar de olika sätt på vilka kunskap produceras, kommuniceras och berättigas inom vetenskap och religion och fråga hur den här kunskapen formas och färgas av de människor som skapar den. Vilken roll spelar kroppen, sinnenas förnimmelser och estetiska preferenser? Hur påverkar de vad som i slutändan framställs som kunskap och med vilken tyngd?

Med detta fascinerande temanummer öppnar vi Approaching Religion i sin nya skepnad i portalen journal.fi – innehållet är det samma men användargränssnittet och de redaktionella funktionerna har utvecklats och förnyats. Vi hoppas att alla våra trogna läsare och skribenter registrerar sig i den nya portalen och fortsätter att följa vår tidskrift!