Loading...

Uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti on Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva yksityinen tutkimuslaitos. Haluamme tuoda yhteen ihmisiä, osaamista ja tutkimusta uskontotieteen saralla. Pyrimme olemaan keskeinen toimija tutkijaryhmille jotka toimivat yhteiskunnan, kulttuurin ja eri tieteiden aloilla.Donner-instituutin kirjasto on Pohjoismaiden suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto.

Instituutin tarkoitus on lahjoittajiensa Uno ja Olly Donnerin sanojen mukaan tukea tieteellistä uskonnon ja kulttuurin tutkimusta: erityisesti mystiikkaa ja esoterismia, mutta myös modernimpia uskonnon, filosofian, tieteen, taiteen ja kirjallisuuden ilmiöitä. Donner-instituutti pyrkii noudattamaan näitä suuntaviivoja soveltaen eri tutkimusstrategioita tämän päivän ongelmanasetteluihin ja uskontotieteen painopistealueisiin.

Donner-instituutilla on oma hallitus ja sen toiminnasta vastaa instituutin johtaja. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston uskontotieteilijöiden kuin Suomen uskontotieteellisen seurankin (SUS) kanssa.

Kirjasto

Kokoelmaamme kuuluu sekä kurssikirjoja että tieteellistä erikoiskirjallisuutta uskontotieteen kaikilta eri alueilta. Kirjastolla on myös kattava kokoelma tieteellisiä aikakausjulkaisuja, lehtiä ja kirjasarjoja. Uusimmat aikakausjulkaisujen numerot ovat esillä alakerran lukusalissa, vanhemmat lehdet ovat varastossa, josta henkilökunta tuo ne esille pyydettäessä. Suurimman osan kirjoista saa kotilainaan, lehtiartikkelit voi lukea joko paikan päällä kirjastossa tai kopioida. Haluamansa niteet voi joko tilata etukäteen Åbo Akademin kirjastotietokanta Alman kautta tai lainata suoraan avoimista hyllyistämme.

Lainausehdot

  • Laina-aika on 28 päivää.
  • Asiakas voi itse uusia lainan Alma:n kautta.
  • Mikäli toinen asiakas on varannut kirjan lainausjakson aikana, kirjasto lähettää siitä tiedon lainaajalle, jota pyydetään palauttamaan kirja kuluvan lainausjakson päättyessä.
  • Asiakas voi varata lainassa olevia kirjoja Alma:n kautta.
  • Asiakas on aina itse henkilökohtaisesti vastuussa lainaamastaan kirjasta – siinäkin tapauksessa, että säilyttää sitä kirjaston luku- tai tutkijapaikalla.
  • Lainausaikana kadonnut tai vahingoittunut kirja on korvattava.

Palautuspyynnöt

Kirjasto lähettää asiakkaalle lainan palautuspyynnön mikäli laina-aika on päättynyt tai kirjasta on tehty varaus. Mikäli lainaa ei ole palautettu viikon kuluessa palautuspyynnön lähettämisestä, kirjasto lähettää muistutuksen. Mikäli lainaa ei ole palautettu viikon kuluessa muistutuskirjeen päiväyksestä lukien, lainaaja asetetaan lainauskieltoon. Mikäli lainaa ei palauteta muistutuksista huolimatta, kirjasto lähettää asiakkaalle laskun ja tämä on velvollinen maksamaan siitä aiheutuvat kustannukset. Mikäli lasku jätetään maksamatta, kirjasto siirtää jatkotoimenpiteet perintätoimiston hoidettavaksi.

Olly ja Uno Donner olivat aikansa edelläkävijöitä

Olly (28.9.1881-22.9.1956) ja Uno (5.12.1872-23.6.1958) Donner viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä. Olly oli kauppaneuvos Nicolas Sinebrychoffin ja vaimonsa Annan ainoa lapsi, ja hän varttui säätyläisperheessä lastenhoitajien ja kotiopettajien seurassa. Hänen kasvatuksessaan painotettiin hyvän kielitaidon merkitystä ja myöhemmin Olly hallitsikin sujuvasti ranskan lisäksi myös englannin, venäjän ja saksan kielet. Saksan kielen opiskelua varten Olly matkusti Dresdeniin, jossa hän tapasi tulevan miehensä. Uno Donnerin isä oli sanskritin kielen professori, senaattori Otto Donner ja Unon äiti puolestaan varakkaan pietarsaarelaisen kauppaneuvos Peter Malm nuoremman tytär. Sairautensa vuoksi Uno Donnerin piti nuoruudestaan lähtien viettää rauhallista elämää ja kenties tästä syystä maalaustaiteesta tuli hänelle läheinen kiinnostuksen kohde. Myöhemmin elämässään Uno Donner kehitti taiteellista lahjakkuuttaan opiskelemalla maalausta Pariisissa ja Roomassa. Uno Donnerin lahjakkuus ulottui myös matematiikkaan ja teknisiin aineisiin, joita hän opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa valmistuen diplomi-insinööriksi vuonna 1896. Opintojaan jatkaakseen Uno matkusti ensin Englantiin ja sieltä Saksaan (mm. Dresdeniin).

Monen teollisuuden parissa vietetyn työvuoden jälkeen (Uno Donner mm. perusti maan ensimmäisen kampalankakehräämön) hän päätti omistautua maanviljelykselle. Donnerit ehtivät omistaa useita maatiloja sekä Ruotsissa että Suomessa ennen kuin päättivät asettua Kirkniemen tilalle Lohjalle, jossa he asuivat vuoteen 1944 asti. Kirkniemessä Olly omistautui kirjallisuudelle – hän julkaisi lukuisia teoksia, sekä proosaa että lyriikkaa – ja kesäisin myös Folkhälsanin kesäsiirtolatoiminnalle luovuttaen tiloja näiden käyttöön. Uno puolestaan toimi maanviljelytuotannon ja -tason puolestapuhujana. Vapaa-aikanaan hän teki tiloille puutarhasuunnitelmia.

Ensi kosketuksensa antroposofiaan Donnerit saivat ystävänsä välityksellä 1910-luvulla. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen he matkustivat Dornachiin, jossa he tutustuivat Rudolf Steineriin. Tämän pyynnöstä Uno Donner perusti Suomen Antroposofisen Seuran vuonna 1923 ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana vuoteen 1932 asti.

Kirkniemen vuosien jälkeen Donnerit muuttivat Ruotsiin. He viettivät viimeiset elinvuotensa Arlesheimin parantolassa

Henkilökunta

FM Joakim AlanderKirjastonhoitaja
puh: 050 361 0710
s-posti: joakim.alander@abo.fi
asiakaspalvelu, luettelointi, lainat ja kaukolainat, opastus ja aikakausjulkaisut
Dosentti Sofia SjöTietoasiantuntija
puh: 050 362 3269
s-posti: sofia.sjo@abo.fi
instituutin julkaisut, konferenssijärjestelyt, oma tutkimus
FT, Dosentti Ruth IllmanInstituutin johtaja
puh: 050 517 5917
s-posti: ruth.illman@abo.fi
vastaa instituutin toiminnasta
FT Nina KokkinenTutkijatohtori
puh: 050 471 3559
s-posti: nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi
tutkimus ja tapahtumat