Etusivu 2018-01-15T07:35:51+00:00
Loading...

Uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti on Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva yksityinen tutkimuslaitos. Haluamme tuoda yhteen ihmisiä, osaamista ja tutkimusta uskontotieteen saralla. Pyrimme olemaan keskeinen toimija tutkijaryhmille jotka toimivat yhteiskunnan, kulttuurin ja eri tieteiden aloilla.Donner-instituutin kirjasto on Pohjoismaiden suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto.

Instituutin tarkoitus on lahjoittajiensa Uno ja Olly Donnerin sanojen mukaan tukea tieteellistä uskonnon ja kulttuurin tutkimusta: erityisesti mystiikkaa ja esoterismia, mutta myös modernimpia uskonnon, filosofian, tieteen, taiteen ja kirjallisuuden ilmiöitä. Donner-instituutti pyrkii noudattamaan näitä suuntaviivoja soveltaen eri tutkimusstrategioita tämän päivän ongelmanasetteluihin ja uskontotieteen painopistealueisiin.

Donner-instituutilla on oma hallitus ja sen toiminnasta vastaa instituutin johtaja. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston uskontotieteilijöiden kuin Suomen uskontotieteellisen seurankin (SUS) kanssa.

Kirjasto

Kokoelmaamme kuuluu sekä kurssikirjoja että tieteellistä erikoiskirjallisuutta uskontotieteen kaikilta eri alueilta. Kirjastolla on myös kattava kokoelma tieteellisiä aikakausjulkaisuja, lehtiä ja kirjasarjoja. Uusimmat aikakausjulkaisujen numerot ovat esillä alakerran lukusalissa, vanhemmat lehdet ovat varastossa, josta henkilökunta tuo ne esille pyydettäessä. Suurimman osan kirjoista saa kotilainaan, lehtiartikkelit voi lukea joko paikan päällä kirjastossa tai kopioida. Haluamansa niteet voi joko tilata etukäteen Åbo Akademin kirjastotietokanta Alman kautta tai lainata suoraan avoimista hyllyistämme.

Lainausehdot

  • Laina-aika on 28 päivää.
  • Asiakas voi itse uusia lainan Alma:n kautta.
  • Mikäli toinen asiakas on varannut kirjan lainausjakson aikana, kirjasto lähettää siitä tiedon lainaajalle, jota pyydetään palauttamaan kirja kuluvan lainausjakson päättyessä.
  • Asiakas voi varata lainassa olevia kirjoja Alma:n kautta.
  • Asiakas on aina itse henkilökohtaisesti vastuussa lainaamastaan kirjasta – siinäkin tapauksessa, että säilyttää sitä kirjaston luku- tai tutkijapaikalla.
  • Lainausaikana kadonnut tai vahingoittunut kirja on korvattava.

Palautuspyynnöt

Kirjasto lähettää asiakkaalle lainan palautuspyynnön mikäli laina-aika on päättynyt tai kirjasta on tehty varaus. Mikäli lainaa ei ole palautettu viikon kuluessa palautuspyynnön lähettämisestä, kirjasto lähettää muistutuksen. Mikäli lainaa ei ole palautettu viikon kuluessa muistutuskirjeen päiväyksestä lukien, lainaaja asetetaan lainauskieltoon. Mikäli lainaa ei palauteta muistutuksista huolimatta, kirjasto lähettää asiakkaalle laskun ja tämä on velvollinen maksamaan siitä aiheutuvat kustannukset. Mikäli lasku jätetään maksamatta, kirjasto siirtää jatkotoimenpiteet perintätoimiston hoidettavaksi.

Henkilökunta

FM Joakim AlanderKirjastonhoitaja
puh: 020-7861 451
s-posti: joakim.alander@abo.fi
asiakaspalvelu, luettelointi, lainat ja kaukolainat, opastus ja aikakausjulkaisut
FM Björn Dahla Kirjastonhoitaja
puh: 020-7861 450
s-posti: bjorn.dahla@abo.fi
aineistohankinnat, asiasanoitus, konferenssijulkaisut
FM Malin FredrikssonKirjastoamanuenssi
puh: 020-7861 453
s-posti: malin.fredriksson@abo.fi
instituutin julkaisut, konferenssijärjestelyt, oma tutkimus
FT, Dosentti Ruth IllmanInstituutin johtaja
puh: 020-7861 462, matkapuhelin 050-5175917
s-posti: ruth.illman@abo.fi
vastaa instituutin toiminnasta