Meistä

Donner-instituutin tavoitteena on lahjoittajiensa Uno ja Olly Donnerin toiveiden mukaisesti tukea tieteellistä uskonnon ja kulttuurin tutkimusta – erityisesti mystiikan ja esoteerisuuden, mutta myös modernin uskonnollisuuden, filosofian, taiteen ja kirjallisuuden saralla. Donner-instituutti pyrkii noudattamaan näitä suuntaviivoja soveltaen niitä nykypäivän ongelmanasetteluihin ja uskontotieteen painopistealueisiin.

Donner-instituutilla on oma hallitus ja sen toiminnasta vastaa instituutin johtaja. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun yliopiston uskontotieteilijöiden sekä Suomen uskontotieteellisen seuran (SUS) kanssa.

Donner-instituutin kirjasto on Pohjoismaiden suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto.

Ruth Illman

Tutkimusjohtaja

Puh 050 517 5917
Sähköposti ruth.illman@abo.fi

Vastaa instituutin toiminnasta

Joakim Alander

Kirjastonhoitaja

Puh 050 361 0710
Sähköposti joakim.alander@abo.fi

Asiakaspalvelu, luettelointi, lainat ja kaukolainat, opastus ja aikakausjulkaisut

Sofia Sjö

Tietoasiantuntija

Puh 050 362 3269
Sähköposti sofia.sjo@abo.fi

Instituutin julkaisut, konferenssijärjestelyt, oma tutkimus

Nina Kokkinen

Tutkijatohtori

Puh 050 471 3559
Sähköposti nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi

Tutkimus ja tapahtumat