Symposier & rundabord

Våra symposier

Donnerska institutets symposier och rundabordskonferenser har i flera årtionden varit en central mötesplats för forskare och andra experter inom religionsvetenskap och religion i bred och mångdisciplinär bemärkelse, både i ett finländskt, nordiskt och internationellt sammanhang.

Institutet har sedan år 1962 regelbundet ordnat nordiska och internationella religionsvetenskapliga symposier. Tidpunkten för det första symposiet har samband med att det året innan upprättats en professur i religionshistoria vid Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi med medel från Donnerska institutet. Fram till år 1978 arrangerades dessa symposier vartannat år och därefter ungefär vart tredje år. Sedan år 2007 har symposier arrangerats varje eller vartannat år. Artiklar skrivna på basis av föredragen publiceras i skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis som därmed redan utkommit i ett halvt decennium.

Symposierna planeras och organiseras tillsammans med olika vetenskapliga samarbetsparter och intressegrupper. Tidigare har vi samarbetat med bland andra IAHR (International Association for the History of Religions), EASR (European Association for the Study of Religion), SUS (Religionsvetenskapliga sällskapet i Finalnd), FIME (Finlands mellanösterninstitut), ämnena religionsvetenskap och folkloristik vid Åbo Akademi och Åbo universitet samt Migrationsinstitutet.

Tidigare symposier har bland annat behandlat följande teman:

  • The Religious and Ethnic Future of Europe (2017)
  • Jewish studies in the Nordic Countries Today (2015)
  • Religion and Food (2014)
  • Digital religion (2012)

Våra rundabordskonferenser

Sedan år 2010 ordnar Donnerska institutet regelbundet rundabordssamtal kring aktuella religionsvetenskapliga eller kulturvetenskapliga teman. Syftet är att samla ett begränsat antal experter på ett givet område för intensiva och djupa samtal kring en relevant forskningsfråga och aktuella samhällsfenomen. Artiklar skrivna på basis av samtalen publiceras i institutets e-journal Approaching Religion. En del nummer baserar sig på olika arbetsgruppers artiklar kring ett specifikt tema.

Tidigare rundabordskonferenser har behandlat följande teman:

  • Art Approaching Science and Religion (2016)
  • Jewish Studies in the Nordic Countries Today (2015)
  • The New Visibility of Atheism in Europe (2012)
  • Interreligious Dialogue: Contemporary Challenges in Research, Public Discourse and Practice (2010)