CV

Malin Fredriksson, FM
Malin Fredriksson, FMDoktorand i religionsvetenskap & Informationsspecialist
malin.fredriksson@abo.fi

Utbildning

Doktorand i religionsvetenskap, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi, 2016–

Filosofie magister, religionsvetenskap, Åbo Akademi, 2015

Aktuell forskning

Till mina forskningsintressen hör främst frågor kring rasism och främlingsfientlighet, minoriteter, hatbrott och hatprat. För närvarande arbetar jag med en doktorsavhandling kring hur det finländska rättssystemet hanterar rasistiska hatbrott. Syftet är att med perspektiv från humaniora ge insikter i hur man kan förstå hatbrottens socio-kulturella och juridiska gränser samt i hur myndigheter identifierar rasism och främlingsfientlighet i rättsfall. Jag utför forskningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och i anslutning till Doctoral Training Network for Minority Research vid Åbo Akademi. Åren 2017­–2019 finansieras min forskning av Stiftelsen för Åbo Akademi (Donnerska institutets doktorandstipendium), Svenska kulturfonden och Otto A. Malms donationsfond.

Utöver forskningen och biblioteksarbetet skriver och översätter jag läromedel enligt läroplanen i evangelisk-luthersk tro för gymnasiet.

Vetenskaplig verksamhet

Konferenspresentationer

 • Presentation av paper: ”Identifying hate and racism: methodological and ethical challenges in hate crime research”. Young Nordic Police Research Network: Doing Police Research, 15–16.5.2017, Politihogskolen, Oslo.
 • Presentation av paper: ”Conceptualizing ’minority’ in hate crime research”. Minority Profile Research Seminar: What is Minority? PhD session. 17.5.2017, Åbo Akademi.
 • Presentation av paper: ”Negotiations of racist hate crimes in the criminal justice system in Finland”. Nordhome PhD workshop: Racism and anti-racism in the Nordic societies. 1–2.6.2017, Södertörn högskola, Stockholm.
 • Presentation av paper: ”Negotiations of racist hate crimes in the criminal justice system in Finland”. Åbo Akademi University, the Migration institute and the Donner institute: The Religious and Ethnic Future of Europe. 12–13.6.2017, Åbo Akademi.
 • Deltagare i rundabordssamtal om rasism, hatbrott och välfärd vid Nationell konferens i rasismforskning, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, 11.10.2017, Uppsala.
 • Presentation av paper: “Negotiations of racist hate crime in the criminal justice system in Finland: hate motive as a ground for penalty enhancement”. Årligt forskarseminarium i kriminologi, arr. Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 14–16.5.2018, Helsingfors.
 • Presentation av paper: ”Policing racist hate crimes: cultural and ethical perspectives”. Young Nordic Police Research Network: “What does policing mean in my research?”, 4–5.6.2018, Politihogskolen, Oslo.
 • Presentation av paper: ”Continuity and disruptions in political and socio-legal constructions of hate crimes in Finland”. 17th annual conference of European Association for the Study of Religion (EASR): ”Religion – continuations and disruptions”, 25-29.6.2019, Tartu, Estland.
 • Presentation av paper: ”Race, racism and religion in hate crimes in Finland: Data, definitions, developments and consequences”. ”Racism and Religion” 6-8.11.2019, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala, Sweden.

Uppdrag

 • Redaktionssekreterare, Temenos (2020–)
 • Medlem i Åbo Akademis coach-nätverk för öppen vetenskap (2019–)
 • Studentrepresentant, direktionen för Åbo Akademis Bibliotek (2019–)
 • Studentrepresentant, ledningsgruppen för Åbo Akademis Bibliotek (2018)
 • Sekreterare, Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (2018–)
 • Medlem i organisationskommittén för konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora (2016–)
 • Studentrepresentant, Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (2014–2015)

Publikationer

Artiklar:

Malin Fredriksson, Sofia Sjö, Peter Nynäs & Terhi Utrianen (2015):”The Ambiguity of Gendered Religion”: I: On the Outskirts of ’the Church’: Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland (red. Peter Nynäs, Ruth Illman & Tuomas Martikainen). Nordic Studies in Religion and Culture, vol. 3. LIT-Verlag.

Seminarierapporter:

Report from NSfK’s 60. Research Seminar 14. – 16. May 2018, Hotel Rantapuisto, Helsinki. (s. 47-53)

Recensioner:

Från ett ”vi och dom” mot dialogiska upplevelser. Uskonnontutkija – Religionsforskaren, 7 (1)https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v7i1.71198

Art and religion in contemporary society. Approaching Religion, 6(2), 186-188. https://doi.org/10.30664/ar.67583

“Möten mellan queer och religion”. I: Journal of Queer Studies in Finland, 1–2/2015.

“Radikalhögerns framväxt i Finland”. I: Finsk Tidskrift 5/2014.

Läromedel:

Malin Fredriksson, Katri Hanki, Mikko Karttunen & Mari Rauhala (2019). RE4 för gymnasiet. Religioner i Finland. Schildts & Söderströms.

Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni & Seppo Nyyssönen (2018): RE3 för gymnasiet. Religioner i vår värld. Schildts & Söderströms.

Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni & Seppo Nyyssönen (2017): RE2 för gymnasiet. Kristendomens mångfald. Schildts & Söderströms.

Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni & Seppo Nyyssönen (2016): RE1 för gymnasiet. Religionens mångfald. Schildts & Söderströms.

Översättningar:

De många religionernas och åskådningarnas Finland (2017). Illman, Ruth, Kimmo Ketola & Riitta Latvio (red.). Tammerfors: Kyrkans forskningscentral. (originaltitel: Monien uskontojen ja katsomusten Suomi).