Detektivarbete som avslöjar 400 år gammalt fusk får pris

− Det är ett jättefint erkännande att få Donnerska institutets forskarpris, speciellt som mitt arbete är ganska gammaldags forskning, där jag har suttit och jämfört handskrivna manuskript bokstav för bokastav, säger Måns Broo, FD och docent vid Åbo Akademi.

Han är intresserad av religionshistoria och ville använda sina kunskaper i bengali och sanskrit.

− Utgångspunkten är en välkänd historia om en hinduisk gudinna, berättad på ett annorlunda sätt. Det är som böcker om Jesus skrivna av muslimer, enligt vilka han är en profet för Allah.

”Ni har missförstått er gudinna”

På 1600-talet fanns det två konkurrerande strömningar av hinduism i Bengalen. Den polemiska text som Broo har analyserat är skriven på sanskrit och maskerad som en uråldrig religiös skrift, för att ge den mer auktoritet i debatten om två gudinnors betydelse.

­− Budskapet är att de andra kan fortsätta dyrka sin gudinna, men att de har missförstått hennes roll, eftersom hon egentligen är underställd skribentens gudinna.

Plagiat gjort för 400 år sedan

Ju äldre text desto bättre i de religiösa kretsarna i 1600-talets Indien. Helst skulle texten vara tidlös. Måns Broos jämförande detektivarbete mer än 400 år senare har avslöjat en fuskare.

­− I dag skulle man tala om plagiat. Skribenten har lyft in långa stycken av äldre texter från den konkurrerande riktningen i sin text och ändrat dem för sina syften. De ändringar som författaren gjorde är ofta väldigt betydelsefulla.

Forskningsarbetet fortsätter

Broo säger att texten i dag lever vidare hos motståndarsidan, som hänvisar till den som en uråldrig text.

− För tillfället har motståndarsidan fått sista ordet i polemiken. Jag håller på med ett liknande textbaserat forskningsprojekt nu, där jag använder erfarenheterna av arbetet med den prisbelönade boken.

Måns Broo får Donnerska institutets forskningspris 2017 för boken The Rādhā Tantra: A critical edition and annotated translation (Routledge, 2017).