Nina Kokkinens forskning

Nina Kokkinen, FD, Forskardoktor

Utbildning

 • Filosofie doktor (Religionvetenskap), Åbo Universitet, 2019
 • Filosofie magister (Konstvetenskap), Åbo Universitet, 2020
 • Konstmagister (Audiovisuell mediekultur), University of Lapland 2004

Aktuell forskning

Fokus för min forskning ligger på olika kopplingar mellan konst och religion från slutet av 1800-talet och framåt. I min avhandling (2019, Åbo universitet) undersökte jag betydelsen av esoterisk andlighet i finländsk konst vid sekelskiftet 1800-1900-talet. Jag omdefinierade de teoretiska begreppen ’ockultur’ och ’sökarskap’, med vilka en bro kan byggas mellan det sena 1800-talets esoterism och dagens andlighet. I min postdoktorala forskning fördjupar jag mig ytterligare i de diskurser som rör esoterism, heterodox och särskilt ’österländsk’ andlighet i modern och efterföljande nordisk konst. Som en forskare korsar jag gränser mellan religionsvetenskap, konsthistoria och kulturhistoria.

Jag har även kurerat konstutställningar relaterade till mitt expertområde. Jag är också intresserad av kreativt skrivande och att utveckla mina färdigheter som facklitteraturförfattare och redaktör. Sedan 2021 har jag varit chefredaktör (tillsammans med Riikka Niemelä) för den vetenskapliga tidskriften Tahiti – taidehistoria tieteenä / Tahiti – Konsthistoria som vetenskap.

Forskningsområden och teman jag arbetat med:

 • Konst & religion: teoretiska och konceptuella kopplingar mellan konst och religion, diskurser om ’andligt’, ’heligt’ och ’dolt’ i modern och samtida konst, konstnärer som andliga sökare.
 • Esoterism & ockultism: historia och teori om modern (västerländsk) esoterism och ockultism, särskilt i relation till konstområdet, omdefiniering av ’ockultur’ för studiet av modern konst.
 • Konsthistoria sedan slutet av 1800-talet: Fin de siècle, Symbolism och modern konst, särskilt i Finland, diskurser om ’andligt’, ’heligt’ och ’dolt’ i modern och samtida konst.
 • Dialog mellan vetenskap och konst: sökande efter metoder och praktiker som kopplar vetenskapligt arbete till konstnärlig forskning och konstnärliga uttryck, kreativt skrivande som verktyg i akademiskt och facklitterärt skrivande.
 • Dialogen mellan vetenskapligt och kuratoriskt arbete: popularisering av vetenskaplig forskning genom kurerade konstutställningar, författande av olika former av texter till utställningar.

Priser och utmärkelser:

 • Edvard Richter-priset 2019, beviljat av Finska Konstföreningen för högkvalitativt skrivande om konst (Totuudenetsijät, Vastapaino 2019)
 • Hedersomnämnande vid tävlingen årets konstbok 2020, för den redigerade boken Andens Rikedomar, Iittalas XXIV National Art Book Days

Kurerade konstutställningar:

 • Salatun tiedon tie – Vägen till dold kunskap – Path to the Hidden Knowledge. 3.6.–11.10.2020, Villa Gyllenberg, Helsinki
 • Sielun silmä – The Inner Eye. 11.5.–8.9.2019, Gallen-Kallela Museum, Espoo
 • Sielun silmä – Själens öga – The Inner Eye. 20.9.2019–19.1.2020, Tikanojas konsthem, Vaasa