Nya numret av Scripta granskar religion och demografi

Europa genomgår för närvarande omfattande demografiska förändringar på grund av åldrande befolkning och ökad invandring. Rädslan inför den här demografiska förändringen är en av de ideologiska motorerna bakom flera främlingsfientliga sociala och politiska rörelser i vår tid som vinner mark i och med att rasismen och islamofobin tilltar världen över. Mot den här bakgrunden blir forskningen kring religion och demografi allt mera efterfrågad, och det är viktigt att från akademiskt håll granska utvecklingen och bemöta den oro som i den offentliga diskussionen kopplas till växande multietnicitet och religiös mångfald.

Det nyss publicerade numret av skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis (Vol. 28) granskar frågor som uppstår i mötet mellan religionsforskning och demografi. Hur ser de statistiska prognoserna för religions- och befolkningsutvecklingen ut, i Europa och globalt? Vilka utmaningar medför förändringarna för beslutsfattare och lagstiftare på samhällets makroplan – och vilka nya identiteter och livsstilar växer fram på de enskilda individernas mikroplan? Vad händer då statistiska uppgifter missbrukas och hur kan religion och förändring diskuteras på ett öppet, mångsidigt och ansvarsfullt sätt av forskare från olika vetenskapliga discipliner?

Den aktuella volymen av Scripta diskuterar de kulturella, etniska och religiösa aspekterna av den pågående demografiska förändringen utgående från den senaste forskningen på området. Bland skribenterna återfinns samhällsvetare, teologer, religionsvetare, demografer och medieforskare som representerar de viktigaste forskningsmiljöerna inom fältet religion och demografi i Europa, USA och Asien.

Volymen är baserad på en konferens som arrangerades i Åbo i juni 2017, av Donnerska institutet, Migrationsinstitut i Finland och Åbo Akademi. Alla artiklar är tillgängliga open access online via Scriptas nätportal.