Nytt nummer av Approaching Religion behandlar religion, andlighet och appropriering

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/3) djupdyker i ett högaktuellt och omdebatterat ämne inom dagens religions- och andlighetsforskning, nämligen appropriering. Det här temanumret belyser begreppet från ett brett och nyanserat perspektiv som strävar efter att nå förbi de anklagelser och motsättningar som ofta åtföljer användningen av begreppet i vetenskapliga diskussioner. Vilken typ av appropriering förekommer i religiösa och andliga sammanhang och vilken typ av teoretiska och metodologiska diskussioner växer fram i forskningen kring dessa? Hur kan appropriering förstås, förhandlas och problematiseras inom, mellan och i anslutning till olika religiösa och andliga grupper?

I temanumret diskuteras appropriering i anslutning till en bred palett av etnografiska kontexter: med dagens Finland som fält undersöks ayahuasca och kakaoceremonier, karelska gråtkväden och yoga inom evangelisk-lutherska kyrkan. Därtill diskuteras användandet av fornnordiska symboler i dagens högerextrema rörelser, religiös appropriering i skolvärlden och bland immigrantgrupper från Moluckerna i dagens Nederländerna, samt moderna häxor.

Medverkande skribenter är Tero Heinonen (Åbo Akademi), Helen Cornish (Goldsmiths College), Viliina Silvonen (Östra Finlands universitet) och Kati Kallio (Finska Litteruatursällskapet SKS), Albion Butters (Åbo universitet), Milena Parland (Åbo Akademi), Jip Lensink (Utrecht University) samt Marcus Moberg och Tommy Ramstedt (Åbo Akademi). Temanumret har sammanställts av gästredaktörerna Linda Annunen, forskardoktor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, och Terhi Utriainen, professor i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Bild av 8926 från Pixabay.