Nytt nummer av Approaching Religion: Religious Heritage and Change in the North

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/2) bygger på en konferens arrangerad i Åbo, Finland, i november 2022, med temat ”Religious Heritage and Change in the North”. Konferensen arrangerades gemensamt av forskarnätverket Religious History of the North (REHN, Umeå universitet) och forskningsprojektet Changing Spaces: Ritual Buildings, Sacred Objects, and Human Sensemaking (Inez och Julius Polins institut för teologisk forskning/Åbo Akademi).

Konferensens syfte var att skapa en plattform för vetenskaplig reflektion kring religiöst arv i tider av förändring. I fokus stod alltså ett begrepp i skärningspunkten mellan utövad religion och kulturarv, eller med en annan formulerinng, ett arv specifikt relaterat till religion. Konferensen utforskade teman och fall där det religiösa arvet har utmanats, omtolkats eller till och med förstärkts på grund av förändrade omständigheter, till exempel av social, ekonomisk, teknisk och miljömässig karaktär. Förändring – både plötslig och långsam – är därför ett tema som går som en röd tråd genom alla artiklar i det här temanumret.

Som artiklarna visar omfattar begreppet religiöst arv både konkret materiellt arv som byggnader och föremål, men också immateriellt eller inte påtagligt arv, såsom traditioner eller seder som utövas av religiösa samfund. Artiklarna ger ett relevant bidrag till detta forskningsfält, med särskilt fokus på religiöst arv och förändring i det övervägande (post) protestantiska kristna Nordeuropa och de nordiska länderna. I numret ingår artiklar av Arne Bugge Amundsen (Universitetet i Oslo), Irene Stengs (Vrije Universiteit Amsterdam), Carola Nordbäck (Mittuniversitetet) och Gunilla Gunner (Södertörns högskola), Irina Seits (Södertörns högskola), Kim Groop (Åbo Akademi), Janice Holmes (Högskolan Dalarna), Erik J. Andersson (Åbo Akademi) och Lise-Lotte Hellöre (Åbo Akademi). Gästredaktörer är Kim Groop och Jakob Dahlbacka, båda från Åbo Akademi.

Bild: Invigning av den nya universitetskyrkan i Leipzig 3 december 2017. Foto: Kim Groop