Donatorer & historia

Donatorerna Olly och Uno Donner var föregångare för sin tid

Olly Donner (1881–1956) var född Sinebrychoff och Uno Donner (1872–1958) kom från en familj där pappan var professor i sanskrit och senare blev senator.

Uno Donner var en föregångare inom industrin, då han bland annat grundade Finlands första kamgarnsspinneri. Han var diplomingenjör, utbildad i England och Tyskland, målade tavlor och var intresserad av filosofi.

Antroposofiska sällskapet i Finland

Olly och Uno Donner  kände antroposofins grundare Rudolf Steiner personligen sedan början av 1910-talet. År 1923 grundade Uno Donner  Antroposofiska sällskapet i Finland och fungerade som dess ordförande under åren 1923–1932. Parets antroposofiska idéer märktes bland annat i det donnerska lantbruket på Gerknäs gård i Lojo, som var det första i Finland där man bedrev biodynamisk odling.

I samband med gården grundades vårdhemmet Gustavsberg för barn i behov av själslig vård, ett ändamål som låg speciellt Olly Donner varmt om hjärtat. Hon gav ut drygt trettio verk i form av sagodrama och lyrik på franska och svenska. Olly Donner var en multilingvist som dessutom behärskade engelska, ryska och tyska. Det språkintresserade paret tillbringade långa perioder utomlands varje år. 

Olly och Uno Donners donation

Tack vare paret Donner finns Nordens största specialbibliotek inom religionsvetenskap med över 90 000 volymer i dag i Åbo. Deras donation 1956 var en av de största gåvor som Åbo Akademi dittills hade fått och omfattade en stor mängd industriaktier, fastigheter och landområden. Via sitt testamente blev parets donation ännu större. Donationen förvaltas i dag av Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Enligt Olly och Uno Donner skulle Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning dela ut stipendier och forskningsunderstöd, prisbelöna vetenskapliga arbeten och finansiera tjänster. De var också intresserade av mystik och esoterism, och redan på 1960-talet ordnade institutet bland annat symposier över schamanismen, ödestron och kulturkontakt – i enlighet med donatorernas önskemål. På många sätt var Olly och Uno Donner före sin tid.