Institutets styrelse

Styrelsen som väljs för tre år i taget består av tre medlemmar och tre ersättare. Institutets föreståndare fungerar som sekreterare. Styrelsen utses av Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi samt Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala Universitet.

För närvarande består styrelsen av följande personer (1.7.2022-30.6.2025):

doc. Kim Groop, ordf.
doc. Tiina Mahlamäki

prof. Mia Lövheim, viceordf.
prof. Mohammad Fazlhashemi

prof. Peter Nynäs
prof. Lena Marander-Eklund

doc. Ruth Illman, sekr.