Personal & kontakt

Ruth Illman

Forskningsdirektör

Tfn 050 517 5917
E-post ruth.illman@abo.fi

Leder och ansvarar för institutets verksamhet, bedriver forskning

CV

Joakim Alander

Bibliotekarie

Tfn 050 361 0710
E-post joakim.alander@abo.fi

Kundtjänst, katalogisering, fjärrlån, guidning

Sofia Sjö

Forskarbibliotekarie

Tfn 050 362 3269
E-post sofia.sjo@abo.fi

Litteraturförvärv, öppen vetenskap, bedriver forskning

CV

Nina Kokkinen

Forskardoktor

Tfn 050 471 3559
E-post nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi

Forskning och evenemang

CV