Forskning & publikationer

Recovira – ritualer, samhörighet och digital religion i Europa efter pandemin

Hur har religiösa samfund i Europa påverkats av Covid-19 pandemin och vilka förändringar kom för att stanna då den snabba,...

Approaching Religion 14/2 om religion, andlighet och lärandeprocesser

I det nya numret av Approaching Religion presenteras artiklar som härrör från konferensen "Religion and Spirituality as Sites of Learning"...

Nytt nummer av Approaching Religion behandlar religion, minne och nyskapande

Det nya numret av Approaching Religion baserar sig på en sommarskola och konferens som arrangerades i Åbo i juni 2023,...

Nytt nummer av Approaching Religion behandlar religion, andlighet och appropriering

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/3) djupdyker i ett högaktuellt och omdebatterat ämne inom dagens religions- och andlighetsforskning,...

Donnerska institutets forskarpris till Helena Schmidt

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD Helena Schmidt institutets forskarpris för år...

Nytt nummer av Approaching Religion: Religious Heritage and Change in the North

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/2) bygger på en konferens arrangerad i Åbo, Finland, i november 2022, med...

Approaching Religion 13/1 om död och begravningar i Norden

Det nya numret av Approaching Religion (Vol. 13/1 2023) bygger på ett rundabordsseminarium som ordnades i Åbo i april 2022 med “‘Death...

Approaching Religion Vol. 12/3: ”Ritualer och ritualisering”

Det nya numret av Approaching Religion är tillägnat Terhi Utriainen, professor i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet, och publicerades den 7...

Donnerska institutets forskarpris till Maija Butters 

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD Maija Butters institutets forskarpris för år...

Approaching Religion Vol. 12/2: “Nordic Fundamentalism”

Det aktuella numret av Approaching Religion (Vol. 12, nr. 2) behandlar det komplexa och omdebatterade begreppet ”fundamentalism” från flera olika...

Religionsvetenskap och open access-böcker

Allt mer forskningslitteratur i form av monografier och samlingsverk finns idag tillgängliga open access. Den här artikeln presenterar en översikt...

Religionsvetenskapliga skrifter goes open access!

Donnerksa institutet har inlett publiceringen av Religionsvetenskapliga skrifter open access på nätet. Bokserien Religionsvetenskapliga skrifter gavs ut vid ämnet religionsvetenskap...

Approaching Religion om religion och kulturell förändring

Ett nytt nummer av Approaching Religion har just publicerats. Numret är baserat på sommarskolan och konferensen ”Religion och kulturell förändring”...

Funerals in the North of Europe – similarities and differences

The roundtable conference “‘Death comes equally to us all, and makes us all equal when it comes’? Funerals in the...

Donnerska institutets forskarpris till Laura Hellsten

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela TD Laura Hellsten institutets forskarpris för år...

Nina Kokkinen är Donnerska institutets nya forskardoktor

Nina Kokkinen har valts till ny forskardoktor vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI). Den treåriga befattningen inleds...

Religionsvetenskap och open access-tidskrifter

Att hitta rätt bland alla open access-tidskrift är inte alltid lätt. I den här artikeln hittar du en översikt över...

Donnerska institutets doktorandstipendier 2020 – så påverkade de världen

År 2020 forskade Donnerska institutets stipendiater kring frågor som rör assyriska och syrianska barn och deras identitet, uppfattningar om fantasi...

Approaching Religion om mötet mellan konst och esoterism

De stora frågorna om liv och död har alltid fascinerat och inspirerat konstnärer. Konsten och skapandet har erbjudit möjligheter att...

Approaching Religion om religion och gästfrihet

Det senaste numret av Donnerska institutets e-tidskrift Approaching Religion (Vol. 10/2) bygger på ett internationellt symposium om gästfrihet och etik...

Donnerska institutets doktorandstipendier 2019 – så påverkade de världen

Ökad förståelse för mediernas roll i religionsundervisningen, för unga vuxnas värderingar och för hur religion fungerar som juridiskt begrepp; en...

Nya numret av Scripta granskar religion och demografi

Europa genomgår för närvarande omfattande demografiska förändringar på grund av åldrande befolkning och ökad invandring. Rädslan inför den här demografiska...

Estetik, religion och vetenskap i nya numret av Approaching Religion

Vetenskap och religion – motsatser? Vetenskap och religion betraktas ofta som varandras motsatser i dagens värld. Inte nog med det:...

Scripta fyller 50 år!

Det första numret av Donnerska institutets publikationsserie Scripta Instituti Donneriani Aboensis publicerades år 1967 – för femtio år sedan. Under...