Register- och dataskyddsbeskrivning för bibliotekens kundservice

Register- och dataskyddsbeskrivning för Åbo Akademis Bibliotek och Donnerska institutets bibliotek finns här.