Religionsvetenskapliga skrifter goes open access!

Donnerksa institutet har inlett publiceringen av Religionsvetenskapliga skrifter open access på nätet.

Bokserien Religionsvetenskapliga skrifter gavs ut vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi mellan åren 1983 och 2008. Några nytryck av delar av serien har även utkommit senare. Som seriens redaktör fungerade professor Nils G. Holm. Serien kom till som en följd av ett konkret behov av kurslitteratur inom ämnet religionsvetenskap och angränsande områden. I serien ingår följaktligen många böcker som fungerat som kursböcker vid olika universitet och högskolor runt om i Norden, bl.a. Religionspsykologins grunder, Judendomen i ljuset av dess högtider och Metodkompassen: kulturvetarens metodbok

I serien utgavs även ny forskning, bl.a. avhandlingar pro gradu med teman som kunde intressera en bredare publik, projektrapporter, monografier och samlingsverk kring aktuella frågeställningar inom religionsforskningen. Många prominenta nordiska forskare har gett ut verk i serien och serien var länge ett viktigt forum för forskning om religion på svenska. I serien har även getts ut en del litteratur på engelska och finska. 

Religionsvetenskapliga skrifter finns inte längre i tryck, men intresset för flera delar av serien är fortfarande stort. För att ge alla intresserade tillgång till serien beslöt vi på Donnerska institutet i samråd med professor emeritus Nils G. Holm, ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi och författarna att digitalisera delar av serien och publicera dem open access i tjänsten Edition.fi som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. Donnerska institutet ansvarar för den digitaliserade versionen av serien. 

Nu finns den första boken på nätet Nils G. Holms Människans symboliska verklighetsbygge!

Under de kommande veckorna kommer vi på Donnerksa institutet att publicera ytterligare fjorton volymer i serien. Du hittar serien på Donnerska institutets sida i Edition.fi. Om du inte hittar den bok i serien du söker bland de digitaliserade verken kan du ta kontakt med oss på Donnerska institutet. Vi digitaliserar även gärna andra delar i serien.