Ruth Illmans forskning

Ruth Illman, FD, TD, docent
Forskningsdirektör

ruth.illman@abo.fi

Utbildning

 • Docent i religionshistoria, Uppsala universitet, 2018
 • Docent i religionsvetenskap, Åbo Akademi, 2006
 • TD i judastik, Åbo Akademi, 2018
 • FD i religionsvetenskap, Åbo Akademi, 2004
 • Filosofie magister, Åbo Akademi, 2000
 • Teologie magister, Åbo Akademi, 2015

Aktuell forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör frågor kring kulturmöten och religionsdialog, etnografiska forskningsmetoder inom kulturvetenskaperna samt modern judendom. Speciellt intresserar jag mig för relationen mellan konst (framförallt musik) och religion. Jag arbetar främst med samtidsstudier och kombinerar religionsetnografiska forskningsmetoder med begreppsanalys och religionsfilosofiska närmandesätt.

Sedan år 2016 är jag chefredaktör (tillsammans med docent Svante Lundgren, Lunds universitet) för den vetenskapliga tidskriften Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies.

Jag leder också forskningsprojektet Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland som finansieras av Polin-institutet.

Forskningsområden och teman som jag arbetat med:

 • Samtida judendom: Etnografisk forskning kring vardagsjudendom i Finland. Därtill progressiv judendom i dagens Europa med speciellt fokus på musikens roll som förändringskraft i samtida identitetsprocesser.
 • Religion och konst: Etnografisk och teoretisk forskning kring konst och religion, religion i konsten och konsten (speciellt musik) som en plattform för att uttrycka religiösa hållningar. Etnografisk forskning kring religionsdialog speciellt inom konstens värld.
 • Dialogfilosofi: fördjupning i judisk dialogfilosofi och dess betydelse för kultur- och religionsdialog i praktiken.
 • Religion, mångfald och förändring i Finland: Etnografisk, teoretisk och metodologisk forskning kring religiös mångfald i dagens Finland.
 • Etnografisk religionsforskning, metodologi: metodologiska reflektioner kring hermeneutik och metodutveckling för samtidsinriktad etnografisk religionsforskning.

För aktuella publikationer, samarbeten och uppdrag, se Åbo Akademis forskningsinformationssystem AboCRIS.