CV

Ruth Illman, FD, docent
Ruth Illman, FD, docentFöreståndare
ruth.illman@abo.fi

Utbildning

Docent i religionshistoria, Uppsala universitet, 2018

Docent i religionsvetenskap, Åbo Akademi, 2006

TD i judastik, Åbo Akademi, 2018

FD i religionsvetenskap, Åbo Akademi, 2004

Filosofie magister, Åbo Akademi, 2000

Teologie magister, Åbo Akademi, 2015

Aktuell forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör frågor kring kulturmöten och religionsdialog, etnografiska forskningsmetoder inom kulturvetenskaperna samt modern judendom. Speciellt intresserar jag mig för relationen mellan konst (framförallt musik) och religion. Jag arbetar främst med samtidsstudier och kombinerar religionsetnografiska forskningsmetoder med begreppsanalys och religionsfilosofiska närmandesätt.

Sedan år 2016 är jag chefredaktör (tillsammans med docent Svante Lundgren, Lunds universitet) för den vetenskapliga tidskriften Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies.

Jag leder också forskningsprojektet Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland som finansieras av Polin-institutet.

Forskningsområden och teman som jag arbetat med:

 • Samtida judendom: Etnografisk forskning kring vardagsjudendom i Finland. Därtill progressiv judendom i dagens Europa med speciellt fokus på musikens roll som förändringskraft i samtida identitetsprocesser.
 • Religion och konst: Etnografisk och teoretisk forskning kring konst och religion, religion i konsten och konsten (speciellt musik) som en plattform för att uttrycka religiösa hållningar. Etnografisk forskning kring religionsdialog speciellt inom konstens värld.
 • Dialogfilosofi: fördjupning i judisk dialogfilosofi och dess betydelse för kultur- och religionsdialog i praktiken.
 • Religion och förändring i Finland: Etnografisk, teoretisk och metodologisk forskning kring religiös mångfald i dagens Finland.
 • Interkulturell kommunikation: utveckling av teorier och metoder för att forska i IKK från en humanistisk synvinkel.
 • Etnografisk religionsforskning, metodologi: metodologiska reflektioner kring hermeneutik och metodutveckling för samtidsinriktad etnografisk religionsforskning.

Aktuella samarbeten och expertuppdrag

 • Medlem av sakkunnigpanel, RQ20 kvalitetsevaluering, teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet (2020)
 • Medlem styrelsen, Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut (2020-2022)
 • Medlem av Åbo Akademis strategiarbetsgrupp (2019)
 • Medlem av evalueringspanel, Publikationsforum (JuFo), filosofi och teologi (2018-2021)
 • Medlem av Vetenskapliga rådet, Svenska litteratursällskapet i Finland (2017-2020)
 • Ordförande för beredningspanel, HS-K (religionsvetenskap, etnologi, antikvetenskap och genusvetenskap), Vetenskapsrådet, Sverige (2017-2019), medlem av panelen (2016)
 • Medlem av ledningsgrupp, Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG) spetsenhet inom forskningen vid Åbo Akademi, 2015-2018
 • Anknuten forskare, Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture, Köpenhamns universitet, sedan 2015
 • Medlem av ledningsgrupp och grundande medlem av det årliga konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora, sedan 2011

Aktuella keynote-föreläsningar

 • “Interviews and Field Work”, Nordic Jews in the 20th and 21st centuries – Multiple Identifications in Everyday Life, Södertörns högskola, Stockholm, 10/2020;
 • “Music and Religious Change – Jewish Perspective”, Musica Sacra Maastricht, Nederländerna, 9/2018
 • 2018 Missiology Lectures”, Fuller Theological Seminary, Pasadena CA, 11/2018
 • ”The Jewish Tradition: Does it Matter?”, workshop, Judiska museet och Oslo universitet, Oslo, 3/2018
 • ”Music for a Better World”, paneldiskussion, Wilson Center, Washington DC med FM Emilie Gardberg, 1/2018
 • Musik in Interreligiösen Begegnungen”, Swiss Theological Association, Basel, 9/2017;
 • Symposium “Religion, Music and Identity”, Tilburg University, Tilburg 9/2016;
 • European Association for the Study of Religion (EASR), årskonferens i Helsongfors, 6/2016;
 • Symposium om religionsdialog och extremistiskt våld, Göteborgs interreligiösa råd, Göteborg 12/2015.

Aktuella publikationer

De flesta av mina publikationer finns samlade på webbplatsen: https://abo.academia.edu/RuthIllman/

Böcker:

Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional. Lanham, MD: Lexington Books (Rowman & Littlefield), 2018.

De många religionernas och åskådningarnas Finland, redaktör tillsammans med Kimmo Ketola, Riitta Latvio och Jussi Sohlberg. (Originaltitel: Monien uskontojen ja katsomusten Suomi).Tammerfors: Kyrkans forskningscentral, 2017.

Jewish Studies in the Nordic Countries Today, redaktör tillsammans med Björn Dahla, Scripta Instituti Donneriani Aboensis Vol. 27. Åbo: The Donner Institute, 2016

On the Outskirts of ”the Church.” Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland. Red. tillsammans med Peter Nynäs & Tuomas Martikainen. Zürich: LIT Verlag, 2015

Theology and the Arts: Engaging Faith. Tillsammans med W. Alan Smith. New York: Routledge, 2013 (paperback 2016)

Art and Belief. Artists Engaged in Interreligious Dialogue. London: Equinox Publications, 2012 (paperback 2017)

Artiklar i urval:

Researching Vernacular Judaism. Reflections on Theory and Method.” Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, Vol. 30/1. https://doi.org/10.30752/nj.77287

”Sonic Spaces for Community Building Across Religions: The Interreligious Choir of Frankfurt”ARTS: The Arts in Religious and Theological Studies, Vol. 30/1, 2018.

Singing in Hebrew or Reading in English? Embodiment, Language and Emotions in Ethnographic Accounts of Music and Change within Progressive Judaism.” Contemporary Jewry, Vol. 38/3, 2018. https://doi.org/10.1007/s12397-018-9252-y

’Retaining the tradition – but with an open mind’. Change and choice in Jewish musical practicesTemenos. Nordic Journal of Comparative Religion, Vol. 53/2, 2017

”Discourses of Authenticity in Contemporary Jewish Practices of Niggunim Singing.”  Contesting Authority. Vernacular Knowledge and Alternative Beliefs, red. Marion Bowman & Ülo Valk. London: Equinox Publications, 2018 (kommande)

“Vapaus uskoa – miten luterilaisesta Suomesta tuli moniuskontoinen?Kaikki vapaudesta, red. Kari Enquist, Ilari Hetemäki, Teija Tiilikainen. Helsinki: Gaudeamus, 2017.

“Creation and Creativity in Dara Horn’s Novel In the ImageStudies in the Reception History of the Bible, Vol. 8, red: Antti Laato & Lotta Valve. Winona Lake: Eisenbrauns, 2017.

”Creativity, Community, Change. Functions of and Motivations for Singing Niggunim.” Jewish Studies in the Nordic Countries Today, red. Ruth Illman & Björn Dahla, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Vol. 27. 2016.

Facebook as a Site for Inter-religious Encounters. A Case Study from Finland.” Tillsammans med Sofia Sjö. Journal of Contemporary Religion, Vol. 30/3 2015

Reciprocity and Power in Philosophies of Dialogue. The Burning of a Buddhist Temple in Finland.” Studies in Interreligious Dialogue, Vol. 21/1, 2011

”Artists in Dialogue. Creative approaches to Interreligious Encounters.”Approaching Religion Vol. 1/1, 2011

”Plurality and Peace. Interreligious Dialogue in a Creative Perspective.” International Journal of Public Theology, Vol. 4/2, 2010

”The Realm of the Between. Reflections on Interpersonal Relatedness.” Encounters of the Children of Abraham from Ancient to Modern Times, red. Antti Laato & Pekka Lindqvist. Leiden: Brill, 2010