Scripta fyller 50 år!

Det första numret av Donnerska institutets publikationsserie Scripta Instituti Donneriani Aboensis publicerades år 1967 – för femtio år sedan. Under det halvsekel som gått har många av världens ledande religions- och kulturforskare bidragit med sina texter till vår konferenspublikation. 27 volymer har utkommit genom åren med varierande men alltid dagsaktuella forskningsteman, såsom shamanism (1967), mysticism (1970), dans, musik, konst och religion (1996) samt pilgrimsfärder (2010). Religionens roll i frågor kring konflikter och försoning (2006), kroppen (2011), digitaliseringen (2013) och mat (2015) har också varit teman för Scripta. Sedan 2014 utkommer Scripta som en open access e-publikation.

I nya kläder

Lagom till 50-årsjubileet har Scripta fått ett nytt hem och ett nytt utseende, numera hittas skriftserien i Vetenskapliga samfundens delegations publikationsportal Journal.fi. Här finns alla de tidigare volymerna digitaliserade och tillgängliga online. Användargränssnittet har fått ett rejält ansiktslyft och de redaktionella funktionerna både för läsare, skribenter, granskare och redaktörer har professionaliserats. Vi hoppas att ni ska svepas med av vår fräscha 50-åring!

Första föreståndaren Helmer Ringgrens vision för DI

Det finns mycket spännande att läsa i Scriptas tidskriftsarkiv. I den allra första volymen skriver exempelvis institutets första föreståndare, professorn i religionshistoria Helmer Ringgren, om det nygrundade institutet och visionerna för verksamheten: hans egna såväl som donatorerna Uno och Olly Donners. Först och främst nämner Ringgren biblioteket: med stolthet konstaterar han att biblioteket, som då redan varit verksamt i tio år, inrymmer hela 13 000 volymer. Idag är vi uppe i 90 000 … Ringgren berättar också om stipendieverksamheten, symposierna och inrättandet av professuren i religionshistoria – alla nyckelverksamheter för institutet än idag.

Artiklar som lockat till läsning genom decennierna

Vissa texter i Scripta verkar dra till sig speciellt mycket uppmärksamhet, år efter år. Dessa artiklar, som i vissa fall laddats ner mer än 1000 gånger, har blivit epokbildande för vårt vetenskapsområde antingen genom att sammanfatta ett ämne speciellt väl, genom att föreslå ett nytt metodologiskt närmandesätt eller dra upp linjerna för ett nytt teoretiskt perspektiv – eller bara för att de är så fyndigt och fängslande skrivna. Bland dessa ”bestsellers” finns bland annat:

Lauri Honko (1972): ”The Problem of Defining Myth”

Michel Pye (1991): ”Methodological Intergration in the Study of Religions”

Asma Barlas (2011): ”Abraham’s Sacrifice in the Qur’an: Beyond the Body”