Sofia Sjös forskning

Sofia Sjö, TD, docent
Forskarbibliotekarie

sofia.sjo@abo.fi

Utbildning

  • Docent, Åbo Akademi, 2019
  • Teologie doktor, Åbo Akademi, 2007
  • Teologie magister, Åbo Akademi, 2001

Aktuell forskning

I grunden är jag religion och filmforskare, men jag har stort ett intresse för religion, media och kulturforskning i bred bemärkelse. Under senare år har min forskning också berört religion och unga vuxna med fokus på bland annat socialisering, genus, digital media och volontärsarbete.

Forskningsområden jag arbetat med:

  • Religion och unga vuxna: Internationellt projekt med fokus på religiösa, andliga och sekulära perspektiv bland universitetsstuderanden i 12 länder
  • Digital religion: Studier kring religion på diskussionsforum på Internet och på sociala medier och kyrkliga digitala strategier
  • Kyrka, tro och mening i modern nordisk film: Samtida religion och attityder till religion via filmens berättelser
  • Religion, film och messiastematik: Frälsartematik ur ett genusperspektiv i science fiction filmer och tv-serier

För aktuella publikationer se Åbo Akademis forskningsinformationssystem AboCRIS.