Stipendier 2018-03-05T09:14:43+00:00

Stipendier

Donnerska institutet utlyser doktorandstipendier för år 2018. Ansökningstiden är 1–28.2 2018. Ansökan öppnas 1.2 kl 9.00 och stänger 28.2 kl 16.00 (finsk tid UTC+02:00).

Doktorandstipendierna beviljas åt närvaroanmälda doktorander företrädesvis vid Åbo Akademi, Uppsala universitet eller Åbo universitet vars forskning inriktar sig på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse. Utdelningen sker med beaktande av donatorernas anvisningar, vilka fastslår som fondens ändamål:

”[…] att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, främst med beaktande av mysteriereligionernas och ockultismens inflytande på olika religioners och kulturers uppkomst och utveckling. Icke heller göres något undantag för utforskandet av mer moderna företeelse inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur där mystik och ockultism gjort sig kännbart gällande.”

Stipendierna utbetalas för sex månaders forskningsarbete enligt Åbo Akademis stipendienivå (1 700 euro/månad år 2018). Stipendierna kan antingen lyftas för forskning på heltid (sex månader) eller halvtid (tolv månader). Minst hälften av stipendiesumman bör lyftas under kalenderåret 2018. Beslut om stipendiemottagare fattas av institutets styrelse.

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna forskningsplan, meritförteckning, intyg över närvaroanmälan (ÅA, TY) eller giltig individuell studieplan (UU) samt en rekommendation från handledaren som sänds direkt till institutets föreståndare.

För närmare anvisningar, vänligen kontakta föreståndare Ruth Illman, rillman@abo.fi, tfn: +358-20-786 1462.